user_mobilelogo

Ευρετήριο Άρθρου

ierotheosΗ κρίση πού περνούμε αυτόν τόν καιρό στήν Πατρίδα μας δέν είναι απλώς κρίση οικονομική, αλλά πνευματική, κρίση αγάπης στόν Θεό καί τόν άνθρωπο. Η αντιμετώπισή της πρέπει νά γίνη μέ μέσα πνευματικά, δηλαδή μέ μετάνοια, προσευχή καί απόλυτη εμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τού Θεού.

Παράλληλα πρέπει νά αναπτυχθή καί ο αλτρουϊσμός, η εθελοντική προσφορά καί η φιλανθρωπία. Δέν πρέπει νά τό περιμένουμε από τό Κράτος, γιατί αυτό δέν μπορεί νά ανταποκριθή. Ο λαός έχει μιά σοφή παροιμία: «Τό ένα χέρι νίβει τό άλλο καί τά δυό τό πρόσωπο». Δέν μπορούσε νά μείνουμε απαθείς ούτε νά γίνουμε απάνθρωποι μέ τό νά συσσωρεύουμε υλικά αγαθά σάν τόν άφρονα πλούσιο τής παραβολής. Όταν δίπλα μας υπάρχη πόνος καί πείνα δέν δικαιολογείται αδράνεια, ούτε εναπόθεση τών ευθυνών σέ άλλους.

Τελευταία έλαβα γνώση μιάς σημαντικής πρωτοβουλίας ενός πνευματικού μου παιδιού καί σπεύδω νά τήν ανακοινώσω, γιά νά γίνη πρότυπο καί γιά άλλους. Πρόκειται γιά μιά προσπάθεια πού ονομάσθηκε «δίκτυο» καί «διαδίκτυο» καί αφορά συνάντηση καί επικοινωνία ανθρώπων γιά νά βοηθήσουν τούς συνανθρώπους τους πού έχουν ανάγκη. Σέ επιστολή πού μού απέστειλε γράφεται:

«Τό Δίκτυο τής ...... συμπλήρωσε έναν χρόνο ζωής καί, μέ τήν ευχή σας (σάς είχα ενημερώσει καί είχα ζητήσει τήν ευχή σας πέρυσι όταν ξεκινούσαμε) πηγαίνει, δόξα τώ Θεώ, πολύ καλά. Τά χαρακτηριστικά τής παρέμβασής μας είναι η αμεσότητα στήν παροχή τής βοήθειας καί η εμπιστοσύνη στά πρόσωπά μας εκ μέρους τών συμπολιτών μας πού μάς υποστηρίζουν χρηματικά ή μέ οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Είναι επίσης η «δύναμη τού δεκάρικου» πού πολλαπλασιάζεται -10 ευρώ είναι η μηνιαία συνδρομή τών φίλων τού Δικτύου. Η ομάδα μας είναι μιά παράξενη παρέα 7 ανθρώπων, ετερόκλητων εντελώς. Είναι όλοι φίλοι δικοί μου πού δέν γνωρίζονταν μεταξύ τους προτού ξεκινήσουμε καί τώρα έχουν δεθή καί αγαπηθή».

Στήν συνέχεια αναφέρονται τά μέλη τής ομάδας καί τά γνωρίσματά τους.

Γιά τήν ανακοίνωση-πρόσκληση στό διαδίκτυο χρησιμοποιούνται τρείς φράσεις τού Οδυσσέα Ελύτη. «Τήν άνοιξη άν δέν τή βρείς τή φτιάχνεις». «Παρά λίγη καρδιά θά 'ταν ο κόσμος άλλος». «Δίνε τόν χρόνο σου δωρεάν άν θέλεις νά σού μείνει λίγη αξιοπρέπεια».

Η ομάδα τού «Δικτύου» καταγράφουν καί τήν ταυτότητά τους ως πρός τόν εθελοντισμό τους:


«Εθελοντές είμαστε κάθε φορά πού βγαίνουμε από τόν εαυτό μας γιά νά συναντήσουμε τόν άλλο.

Εθελοντές είμαστε όταν συνειδητοποιούμε ότι ο άλλος υπάρχει δίπλα μας, όταν τό πρόσωπό του ανατέλλει στή ζωή μας. Καί δέν υπάρχει μόνο γιά νά εξυπηρετεί τούς δικούς μας στόχους, νά ενσωματώνεται στό δικό μας πρόγραμμα, νά υπηρετεί μέ κάποιον τρόπο τό εγώ μας, αλλά υπάρχει καί διεκδικεί τόν χρόνο μας, τό έμπρακτο ενδιαφέρον μας.

Εθελοντές είμαστε κάθε φορά πού προβαίνουμε σέ μιά υιοθεσία. Κάθε φορά πού υιοθετούμε μιά ιδέα, έναν στόχο, πού κάνουμε τό πρόβλημα τού άλλου δικό μας.

Εθελοντές γινόμαστε όταν θυμώνουμε μέ τήν ίδια τή νοοτροπία μας νά εκχωρούμε στό κράτος τό δικαίωμα καί τήν υποχρέωση νά διαχειρίζεται τίς ζωές μας. Όταν δέν μπορούμε νά περιμένουμε παθητικά, όταν πεισμώνουμε καί θέλουμε νά δούμε μέ κάθε θυσία τούς στόχους μας νά παίρνουν σάρκα καί οστά, τά προβλήματα νά λύνονται, τή ζωή νά προχωράει.

Οι εθελοντές δέν είναι κάποιοι γραφικοί ρομαντικοί ή κάποιοι πού θέλουν νά γεμίσουν τόν άδειο τους χρόνο ή τήν κενή ζωή τους. Οι εθελοντές είναι άνθρωποι πού μισούν τόν καναπέ τους, πού δέν μπορούν νά ζήσουν χωρίς κάποιο ουσιαστικό νόημα. Είναι αυτοί πού "δίνουν τόν χρόνο τους δωρεάν", επειδή θέλουν "νά τούς μείνει λίγη αξιοπρέπεια"».

Ο τρόπος μέ τόν οποίο εργάζεται η ομάδα προσδιορίζεται από τά μέλη της. Γράφεται:

« Κάθε είδους προσφορά είναι δεκτή αλλά στόχος μας δέν είναι η απρόσωπη προσφορά. Δωρίζουμε τόν χρόνο μας καί τήν προσωπική παρουσία μας.

Αμεσότητα συμμετοχής.

Γνωριμία - επικοινωνία τών μελών καί τών φίλων.

Αμεσότητα παρέμβασης σέ κάθε είδους ανάγκη.

Από οποιαδήποτε οπτική -ευαγγελική ή ακτιβιστική- δημιουργούμε μιά ευκαιρία γιά νά κάνουμε πράξη αυτά πού πιστεύουμε καί αυτά πού χρειάζεται η εποχή μας.

Η εμπιστοσύνη πού εμπνέει τό κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Τό κάθε ξεχωριστό πρόσωπο πού δέν έχει ανάγκη από τήν κάλυψη καί τήν προστασία ενός θεσμού.


Γι' αυτό δέν είμαστε ούτε επιθυμούμε νά γίνουμε τυπολάτρες ή γραφειοκράτες. Είμαστε μιά παρέα πού δέν τήν ενώνει μόνο ο καφές!

Η δύναμη τής τοπικής κοινωνίας καί η δύναμη τού κύκλου τού καθενός μας.

"Η δύναμη τού δεκάευρου"! Όταν πολλαπλασιάζεται, πληρώνει ενοίκια, πετρέλαιο, λογαριασμούς ΔΕΗ, φροντιστήρια...

Τεχνικά ζητήματα

1. Τό Δίκτυο αποτελείται από τή συντονιστική ομάδα, τά μέλη καί τούς φίλους.

α) Μέλη = αυτοί πού καταβάλλουν τακτικά συνδρομές καί συμμετέχουν στίς συναντήσεις.

β) Φίλοι = αυτοί πού εκ περιτροπής καταβάλλουν τή συνδρομή ή οποιοδήποτε ποσό κατώτερο ή ανώτερο τού ποσού τής συνδρομής.

2. Μηνιαίες συνδρομές (10 ευρώ) καταβάλλουν τά μέλη, τά οποία συγκεντρώνουν, εκτός τής δικής τους συνδρομής, καί χρήματα από τήν ομάδα τους (απευθύνονται μόνο σέ πολύ δικούς τους ή-καί πολύ ένθερμους).

3. Έκτακτες συνδρομές - δωρεές. Άν προκύψει έκτακτη ανάγκη, απευθυνόμαστε σέ φίλους καί μέλη γιά νά συνδράμουν μέ οποιοδήποτε ποσό είναι σέ θέση νά διαθέσουν.

4. Συναντήσεις τής συντονιστικής ομάδας σέ τακτά διαστήματα (συνήθως μία φορά τόν μήνα). Άν προκύψει έκτακτη ανάγκη, τήν αντιμετωπίζουμε μέ έναν τηλεφωνικό γύρο ή κανονίζουμε έκτακτη συνάντηση.

5. Προσεκτικός έλεγχος κάθε περίπτωσης. Προσπαθούμε μέ κάθε τρόπο νά διασφαλίσουμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη καί ότι τά χρήματά μας θά πιάσουν τόπο.

6. Η ενίσχυση - βοήθεια, κατά κανόνα, όχι σέ χρήμα αλλά σέ είδος: αγορά πετρελαίου, πληρωμή λογαριασμών, αγορά τροφίμων, ρούχων κλπ.

7. Ανωνυμία κατά τήν επίδοση τής βοήθειας.

8. Προστασία τής ανωνυμίας καί αυτού πού δέχεται τή βοήθεια.

9. Διασφάλιση αξιοπιστίας:

α) Στίς συναντήσεις τηρούνται πρακτικά: συζήτηση - περιπτώσεων πού χρήζουν βοήθειας - κατανομή ποσών - κατανομή εργασιών.

β) Καταχώριση τών συνδρομών στίς καρτέλες.

γ) Φωτοτύπηση πρακτικών γιά τά μέλη καί τούς φίλους πού επιθυμούν νά ενημερωθούν.

δ) Τήρηση αρχείου αποδείξεων.

ε) Επίδοση βοήθειας παρουσία όσων μελών επιθυμούν.

στ) Διευκόλυνση μελών - φίλων: Συγκέντρωση χρημάτων καί παραλαβή φωτοτυπίας πρακτικών σέ δυό κεντρικά καταστήματα: «...», Παντοπωλείο, «...», Παιδικά ρούχα.

10. Τό Δίκτυο είναι καί κατά κάποιον τρόπο Δια-δίκτυο: Συνεργασία μέ αντίστοιχες ομάδες σέ άλλες πόλεις ...

11. Τό Δίκτυο συγκροτεί μία ομάδα υποστήριξης - παροχής υπηρεσιών:

α) Γιατροί, β) Δικηγόροι, γ) Εκπαιδευτικοί, δ) Ομάδα υποδοχής στήν πόλη, ε) Τράπεζα αίματος, στ) Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών υποθέσεων».Στήν συνέχεια καταγράφεται αναλυτικώς η δραστηριότητα μέσα σέ έναν χρόνο. Θά παραθέσω μερικές «δικτυακές» δραστηριότητες.

«Δεκέμβριος 2010 - Δεκέμβριος 2011

Αναλυτική παρουσίαση

1. Μητέρα μέ δυό παιδιά στήν ... πού έχασε πρόσφατα τόν σύζυγό της ο οποίος τής άφησε χρέη: 100 ευρώ στόν λογιστή της γιά οφειλή πού έπρεπε νά καλυφθεί άμεσα.

2. Εξαμελής οικογένεια στό ... μέ τό ένα παιδί τυφλό. Αγορά τροφίμων (70 ευρώ) στά οποία προστέθηκε καί προσφορά από τό κατάστημα τροφίμων ...

3. Ασθενής μέ παρατεταμένη νοσηλεία στήν κλινική «Άγ. Γεώργιος», ο οποίος δέ έχει κανένα συγγενικό πρόσωπο γιά νά τόν φροντίζει. Αγοράσαμε πυζάμες (17 ευρώ).

4. Έμβασμα γιά τή «Δράση ...» τό οποίο θά διατεθεί γιά τήν αποστολή τού γιατρού ... στήν Αφρική (60 ευρώ).

5. Μητέρα δυό παιδιών, πού μένει στή ..., χωρισμένη, πρόσφατα απολυμένη. α. Πληρώσαμε τό πετρέλαιο (250 ευρώ). β. Αγοράσαμε μπουφάν γιά τά παιδιά. γ. Πληρώσαμε τά δίδακτρα τού β' εξαμήνου (280 ευρώ +60 ευρώ από δυό φίλους-μέλη μας από τή ...) γιά τόν μεγάλο της γιό πού είναι σπουδαστής στόν ... (...). * Τελικά η φίλη μας βρήκε εργασία μέ οκτάμηνη σύμβαση.

6. Μητέρα μέ ένα παιδί, στήν ..., πρόσφατα απολυμένη. Χρησιμοποιούσε αερόθερμο, επειδή δέν είχε χρήματα γιά πετρέλαιο. Πληρώσαμε λογαριασμό Δ.Ε.Η. (260 ευρώ). * Βρήκε δουλειά!

7. Μαθητής λυκείου από τήν ..., παιδί πολύτεκνης οικογένειας, πού χειρουργήθηκε μέ όγκο στόν εγκέφαλο. Η οικογένεια δέν μπορεί νά αντεπεξέλθει στά έξοδα τής επέμβασης, ο πατέρας είναι άνεργος καί η μητέρα καθαρίστρια. Τά έξοδα τής επέμβασης έχουν καλυφθεί από τή συνομοσπονδία τών δικαστικών υπαλλήλων (η μητέρα είναι καθαρίστρια στά δικαστήρια) καί εκκρεμεί η αμοιβή τών γιατρών. Τελικά εμείς, μετά από συνεννόηση μέ τή μητέρα, διαθέσαμε 250 ευρώ γιά πετρέλαιο.

8. Άνεργη μητέρα τριών παιδιών, η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας καί τήν έχει εγκαταλείψει ο άνδρας της. Πληρώσαμε τό ενοίκιό της (150 ευρώ), διαθέσαμε 20 ευρώ γιά αγορά φιάλης καί 30 ευρώ γιά τρόφιμα. * Μέ ενέργειες μελών καί φίλων τού δικτύου μας η συμπολίτισσά μας παίρνει επίδομα χρόνιας ασθένειας από τό ΤΕΒΕ.

9. Μητέρα δυό παιδιών Βορειοηπειρώτισσα στήν ..., η οποία εργάζεται ως καθαρίστρια. Αγοράσαμε πετρέλαιο (150 ευρώ).

10. Νεαρός Αλβανός εργάτης από τήν ..., πατέρας ενός παιδιού 14 μηνών, έπαθε ηλεκτροπληξία καί τού ακρωτηρίασαν καί τά δυό χέρια. Τό κόστος τών τεχνητών μελών μέ έναν πρόχειρο υπολογισμό είναι περίπου 14.000 ευρώ. Τό ποσό υπερβαίνει τίς δικές μας δυνατότητες καί αποφασίσαμε ότι τόσο στήν περίπτωση αυτή όσο καί σέ άλλες ανάλογες θά προσπαθούμε σέ συνεργασία μέ φορείς ή πρόσωπα νά κινητοποιήσουμε περισσότερο κόσμο. πχ μέσω τής διοργάνωσης εκδηλώσεων τίς οποίες μπορούμε νά υποστηρίξουμε μέ εθελοντική εργασία. Στήν περίπτωση τού νεαρού Αλβανού θά συνεργαστούμε μέ τόν Σύλλογο Καρκινοπαθών ... καί περιχώρων. Διαθέσαμε 100 ευρώ γιά αγορά τροφίμων.

11. Συμμετοχή στήν προσπάθεια πού ξεκίνησε η υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων τής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ..., κ. ..., γιά τή συγκέντρωση βιβλίων τά οποία προορίζονται γιά τό τμήμα αποκατάστασης ΙΑΝΟΣ τού ψυχιατρείου τής ..., γιά άτομα 18 - 40 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν στήν κ. ... μιά λίστα μέ τά βιβλία πού έχουν συγκεντρώσει καθώς καί τά ονόματα μαζί μέ τίς ιδιότητες τους (φορείς, π.χ. σχολεία, ή ιδιώτες ) εκείνη τά προωθεί στό ΔΣ τού ψυχιατρείου γιά τήν αποδοχή τής δωρεάς καί στή συνέχεια ο δωρητής συνεννοείται γιά τήν αποστολή τών βιβλίων μέ τήν κ. ...


ΜΑΡΤΙΟΣ

12. Επέμβαση εικοσάχρονου από ... (πρόταση: ..., διευθυντή Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών) . Διαθέσαμε 200 ευρώ.

13. Μαθήτρια Γ' Λυκείου /2ο Ενιαίο Λύκειο. Διαθέσαμε 100 ευρώ γιά τή συμμετοχή της στήν εκδρομή τών τελειοφοίτων.

14. Βορειοηπειρώτισσα μητέρα πού εργάζεται ως καθαρίστρια. Ο σύζυγός της χειρουργημένος πρόσφατα στήν καρδιά - άνεργος. Διαθέσαμε 200 ευρώ γιά τή συμπλήρωση τού ποσού τής οφειλής στόν «Άγιο Λουκά» γιά τήν επέμβαση.

15. Οικογένεια ... μέ τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας είναι άνεργος, η μητέρα εργάζεται περιστασιακά, τό ίδιο καί τά 2 μεγαλύτερα παιδιά πού είναι μαθητές. Διαθέσαμε 50 ευρώ γιά τρόφιμα.

16. Οικοτροφείο «...». Διαθέσαμε 100 ευρώ. Επίσης μιά φίλη τού Δικτύου από τή ... διέθεσε μιά ηλεκτρική σκούπα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

17. Φοιτητής στή ... (Σχολή ΟΑΕΔ) οι γονείς τού οποίου πάσχουν από ψυχικά νοσήματα: Διαθέσαμε 50 ευρώ γιά αγορά τροφίμων καί ένα μεταχειρισμένο φουρνάκι.

18. Ηλικιωμένοι (πατέρας μέ δυό γιούς), άτομα μέ αναπηρία από τήν ...: Διαθέσαμε 50 ευρώ γιά καθαριότητα.

19. Εκπαιδευτικός από τήν ... πού πάσχει από λευχαιμία: Εντοπίστηκαν συμβατοί δότες γιά μεταμόσχευση μυελού οστών. Τό κόστος τών εξετάσεων ιδιαίτερα υψηλό. Διαθέσαμε 500 ευρώ. (Πρωτοβουλία γιά συγκέντρωση χρημάτων καί από τό 3ο Γυμνάσιο ...).

ΜΑΪΟΣ 2011

20. Εικοσάχρονος ... πρόκειται νά υποβληθεί σέ τρίτη επέμβαση γιά καρκίνο τού θυρεοειδούς. Οι γονείς δέν έχουν τή δυνατότητα νά ανταποκριθούν στά έξοδα τής επέμβασης, αφού έχουν οικονομικές εκκρεμότητες από τίς προηγούμενες. Διαθέσαμε 150 ευρώ.

21. Η μικρή κόρη (Δ' Δημοτικού) συμπολίτισσάς μας πολύτεκνης καί άνεργης παρουσίασε προβλήματα μέ τήν καρδιά. Διαθέσαμε 150 ευρώ γιά νά καλύψει τά έξοδα τών ιατρικών εξετάσεων.

22. Δεκαεπτάχρονη μέ καρκίνο στόν εγκέφαλο από τήν ... θά υποβληθεί σέ επέμβαση. Η μητέρα της είναι χωρισμένη καί άνεργη καί υποστηρίζεται από τόν Σύλλογο Καρκινοπαθών ... καί περιχώρων. Διαθέσαμε 100 ευρώ γιά τά τρέχοντα έξοδα κατά τήν εγχείρηση.

23. Δεκαεννιάχρονος Σέρβος μέ καρκίνο στούς όρχεις αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Διαθέσαμε 50 ευρώ γιά τρόφιμα.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

24. Πωλητής λαϊκής στήν ... μέ χρέη στά οποία αδυνατεί νά ανταποκριθεί. Διαθέσαμε 150 ευρώ γιά άδεια πώλησης. (50 ευρώ από τίς συνδρομές τού Ιουνίου προέρχονταν από πωλητές τής λαϊκής τής ... γιά ανακούφιση ανάλογων προβλημάτων συναδέλφων τους. *Τελικά η εννιάχρονη ... δέν χρειάστηκε νά υποβληθεί σέ εξετάσεις (περίπτωση 21) καί έτσι τά 50 από τά 150 ευρώ διατέθηκαν γιά τήν αγορά τροφίμων γιά τήν οικογένεια τής εννιάχρονης, ενώ τά 100 γιά αγορά ρουχισμού γιά τίς κατασκηνώσεις τής .... Η αγορά τού ρουχισμού έγινε από τή λαϊκή τής ... καί συμπληρώθηκε από προσφορά τού ίδιου τού ζεύγους τών πωλητών, οι οποίοι αγόρασαν όλα τά εσώρουχα τών παιδιών καί μάλιστα προθυμοποιήθηκαν νά τά παραδώσουν στά γραφεία τής Στέγης στή ...

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

25. Συνταξιούχος τού ΟΓΑ από τό ... πού δέν εισπράττει τή σύνταξή της. Διαθέσαμε 150 ευρώ γιά αγορά τροφίμων καί ειδών πρώτης ανάγκης.


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

26. Ηλικιωμένη στή ... πού κατάγεται από τήν Αρμενία, μέ χαμηλό μηνιαίο εισόδημα, μέρος τού οποίου στέλνει ως οικονομικό βοήθημα στά εγγόνια τής στήν Αρμενία. Αγοράσαμε πετρέλαιο αξίας 200 ευρώ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

27. Καταθέσαμε 100 ευρώ στόν τραπεζικό λογαριασμό τών παιδιών συμπολίτη μας πού απεβίωσε (περίπτωση 19) γιά τήν αντιμετώπιση τών εξόδων νοσηλείας τού πατέρα τους (δέν έχουν ολοκληρώσει τίς σπουδές τους).

28. Καταθέσαμε 100 ευρώ γιά τό παιδί εκπαιδευτικού από τή ... πού μεταφέρθηκε στό Βερολίνο γιά επέμβαση στήν καρδιά (έκκληση τής ΟΛΜΕ γιά συγκέντρωση χρημάτων).

29. Παιδί συμπολίτη μας μέ σοβαρό πρόβλημα υγείας πού δέν τού επιτρέπει νά εργαστεί. Διαθέσαμε 50 ευρώ γιά αγορά ρούχων.

30. Οικογένεια στήν ... χωρίς εισόδημα. Διαθέσαμε 135 ευρώ γιά αγορά καυσόξυλων .

31. Οικογένεια ανέργων στήν ... Διαθέσαμε 50 ευρώ γιά αγορά τροφίμων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

35 ευρώ γιά γάντια πού χαρίσαμε στά κορίτσια τής «...».

80 ευρώ γιά τά δυό παιδιά τής ημιαπασχολούμενης μητέρας από τή ... (περ. 5).

80 ευρώ γιά τόν φοιτητή τού ΟΑΕΔ στή ... (περ. 17).

30 ευρώ γιά τήν κόρη ... πού πάσχει από σκλήρυνση (περ.8)».

 

Η περίοδος πού περνάμε δέν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολεμική. Μέ τήν διαφορά ότι τά όπλα πού χρησιμοποιούνται είναι οικονομικά. Σέ αυτόν τόν πόλεμο υπάρχουν νεκροί, τραυματίες καί πονεμένοι. Χρειάζονται καί εθελοντές ιατροί, νοσοκόμες καί κατάλληλα φάρμακα. Αυτόν τόν σκοπό επιτελεί τό «Δίκτυο» καί τό «Διαδίκτυο» τής αγάπης. Μακάρι νά γίνη πρότυπο γιά πολλούς. Εδώ, στήν πόλη τής Ναυπάκτου οι Σύνδεσμοι Αγάπης τών Ιερών Ναών εργάζονται κατά παρόμοιο καί πιό οργανωμένο τρόπο, κινούνται από χρόνια πολύ δραστήρια στίς Ενορίες της καί απαλύνουν τόν πόνο τών συνανθρώπων μας. Πρέπει όλοι νά συνδράμουν αυτό τό έργο πού είναι θεάρεστο καί αποτελεσματικό. Ο Διονύσης Σαββόπουλος σέ μιά πρόσφατη συνέντευξή του είπε: «Αγκαλιασμένοι θά περάσουμε τήν δύσκολη ώρα. Μόνον αγκαλιασμένοι. Αλλιώς ο Θεός νά βάλει τό χέρι του» (Κόσμος τής Ελευθεροτυπίας, 15-2-2012). Οι εθελοντές τής αγάπης πρέπει νά αυξηθούν.
Πηγή:  Εκκλησιαστική Παρέμβαση (Φεβρουάριος 2012 / Τεύχος 187) - www.parembasis.gr

Επικαιρότητα

Μεγάλη Παρασκευή στήν Ναύπακτο
Ἀποκαθήλωση στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Περιφερειακό Πρωτοδικείο στη Ναύπακτο
Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου γιορτάζει την 20η επέτειο από την Έναρξη Λειτουργίας της, υποδεχόμενη την Ολυμπιακή Φλόγα για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024»
Με την Υπουργό Πολιτισμού Λ.Μενδώνη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Στην Ναύπακτο το Συνέδριο "Καρδιολογία του Μέλλοντος" στις 5-6 Απριλίου
Τη νέα Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φ.Σαράντη υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Κάλεσμα σε εθελοντές για τους Εορτασμούς της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
Κύριο Θέμα: Ὁ Κύριος τῆς Δόξης Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου μέ θέμα τήν ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Ξεκινούν στις 4 Μαρτίου τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» στην Ναύπακτο και το Αντίρριο
Ἑορτή τῶν ἐν Πάτραις Ναυπακτίων στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Ζαρουχλέϊκων
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου
Χριστούγεννα στήν Ναύπακτο
Ευχές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας
Δήμος Ναυπακτίας: Και αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε μαζί!
Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη
ΕΦ.Α Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος - Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου
Θεία Λειτουργία στό Ἐκκλησάκι τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Ενεργή παρουσία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων το 1826
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια της Γέφυρας και της υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου
Κυκλοφόρησε η Ναυπακτιακή Φωνή του Μαρτίου
Ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας συμμετέχει στον εορτασμό της 198ης Επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων
Σύλλογος Ελευθέριανης Ναυπακτίας - Εκδρομή στη Νότιο Πελοπόννησο
Σύλλογος των Απανταχού Ποκιστιάνων - Εκδρομή Λουτράκι - Άγιο Ποτάπιο
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδρομή στα Καλάβρυτα
ΕΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ στη Δάφνη Ναυπακτίας (Μυθιστόρημα)
Η νέα σύνθεση των οργάνων της Ο.ΣΥ.Ν
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας για το Πρωτοδικείο της Ι.Π Μεσολογγίου
Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας - Γενική συνέλευση - Πανναυπακτιακή γιορτή 2024
Ναυπακτιακή Πίτα 2024 - Πρόσκληση
Σύλλογος εν Αθήναις Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Πρόσκληση για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Πρόσκληση για το χορό του Συλλόγου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωχωριτών - Γιορτή Κραβαρίτικης Γευσιγνωσίας
Γενική Συνέλευση και κοπή της Πίτας του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Αδελφότητα Καταφυγιωτών - Κοπή πίτας
Σύλλογος Γραμμενιοξυωτών - Κοπή πίτας
Πολιτιστικός Σύλλογος Στύλιας - Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

1821-2021

Αγωνιστές της Επανάστασης από την περιοχή του Προσχίου
Η Ο.ΣΥ.Ν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net