Το Σάββατο 9 Απριλίου 2011 και ώρα 18:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑΝ.ΣΥ. (Πατησίων 5) η ΚΖ΄ Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.).
Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχτηκε ο αντιπρόσωπος του Συλλόγου Αραχωβιτών κ. Νίκος Παπακώστας, ο οποίος αφού διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας κ. Τσώτα Ιωάννη. Ο πρόεδρος της Ο.ΣΥ.Ν. εξέθεσε στους αντιπροσώπους των Συλλόγων -μελών  τα πεπραγμένα του Κεντρικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2010 - Απρίλιος 2011. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη λειτουργία της Ομοσπονδίας, στις συναντήσεις - συνεργασίας των Δ.Σ. των Συλλόγων μελών με τον νεοεκλεγμένο δήμαρχο Ναυπακτίας, στη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφημερίδας (www.nafpaktiaki.gr), στις σχέσεις της Ο.ΣΥ.Ν. με τους άλλους φορείς (Αιτωλική Αναπτυξιακή, Δήμος Ναυπακτίας) καθώς και στις μελλοντικές δράσεις της. Ακολούθησε η έκθεση των οικονομικών της Ο.ΣΥ.Ν. από τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου κ. Σερέτη Κώστα.
Μετά την ομόφωνη έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της Ο.ΣΥ.Ν. ακολούθησε συζήτηση επί των προτάσεων των αντιπροσώπων των Συλλόγων -μελών. Κατατέθηκαν, κατά κύριο λόγο, προτάσεις σχετικά με το ρόλο του πατριδοτοπικού κινήματος στη σημερινή εποχή, τη σχέση των Συλλόγων με την Ο.ΣΥ.Ν. καθώς και τους τρόπους ανάπτυξης της Ναυπακτίας.
Οι εργασίες της συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με ευχές του πρόεδρου της Ο.ΣΥ.Ν. προς τους αντιπροσώπους των Συλλόγων - Μελών για Καλό Πάσχα.