30.3.2011
Συνεδριάζει εκτάκτως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Aναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου οικ. Έτους 2011»
α)για την σύνταξη μελετών για το πρόγραμμα ΟΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικών Αναπλάσεων) και
β) για την σύνταξη δασικής μελέτης για την οδοποιία πρόσβασης στον χώρο όπου ο σύλλογος Αλκυόνη διεκδικεί μέσω προγράμματος την κατασκευή κτιρίων- στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

(Η συνεδρίαση του ΔΣ κρίνεται κατεπείγουσα διότι η προθεσμία ωρίμανσης των έργων επιβάλλει την άμεση ανάθεση των μελετών )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας