user_mobilelogo

kpn_3 Μετά τις συζητήσεις για την διαχείριση των ΑΕΚΚ, προκύπτουν νέα ζητήματα σε σχέση με τις βασικές παραδοχές της μελέτης, η οποία δεν θα μπορούσε να λάβει υπόψη της τις νεότερες βασικές κατευθύνσεις αλλά και την νομοθεσία που δεν είχαν ακόμη διαμορφωθεί. Μιλάμε για μελέτη που ξεκίνησε το 2008, τελείωσε το 2010 και εφαρμόζεται σήμερα από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων, δηλαδή ουσιαστικά από την πλειοψηφία του δήμου Ναυπακτίας, όπως εκφράζεται από την παράταξη του κ. Μπουλέ.
Ήδη από τότε (2008) λέγαμε ότι το μέλλον των ΧΥΤΑ θα είναι πολύ βραχύ και θα πρέπει να μιλάμε για ΧΥΤΥ, χωρίς όμως πολλοί (μηδέ του τότε Δήμου Ναυπάκτου εξαιρουμένου) να καταλαβαίνουν ότι θα έπρεπε οποιοσδήποτε σχεδιασμός (από τότε), να προσανατολίζεται στην συνολική διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων , και στην περίπτωσή μας των ΑΕΚΚ.
Έτσι λοιπόν μια από τις βασικές παραδοχές της μελέτης, το σενάριο δηλαδή της διαχείρισης των αδρανών αποβλήτων για την περιοχή στην οποία αναφέρεται, ανατρέπεται εκ των πραγμάτων.
Διακρίνει λοιπόν η μελέτη (σελ. 2-1) δύο φάσεις εντελώς διακριτές μεταξύ τους δηλαδή ως πρώτη φάση την κατασκευή ενός ΧΥΤ.αδρανών και δεύτερη φάση την προώθηση μεθόδων ανακύκλωσης των οικοδομικών και λοιπών απορριμμάτων. Δίνοντας σαφώς βάρος στην πρώτη εξ αυτών, την κατασκευή ενός ΧΥΤ αδρανών, έρχεται σε αντίθεση με την σύγχρονη αντίληψη και πραγματικότητα, της ανάγκης ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης αυτών των αποβλήτων. Αυτή μάλιστα γίνεται πλέον και υποχρεωτική σύμφωνα με την αρ. 36259/1757/Ε103/23-8-2010 (ΦΕΚ/Β/1312/24-8-2010). ΚΥΑ με την οποία δημιουργείται πλέον ένα υποχρεωτικό σύστημα διαχείρισης. Σε αυτό η ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται αρχικά στον διαχωρισμό των ΑΕΚΚ στην πηγή ώστε τα όποια επικίνδυνα απόβλητα υπάρχουν να μην αναμιχθούν με τα υπόλοιπα πραγματικά αδρανή απόβλητα και στη συνέχεια στην ανακύκλωση και επαναπροώθηση προς χρήση όλων των υπολοίπων.
Η αγνόηση και υποβάθμιση από την μελέτη, της υποχρέωσης ανακύκλωσης φαίνεται και από τον τρόπο υπολογισμού της απαιτούμενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ. Η μελέτη υπολογίζει ότι οδηγείται προς υγειονομική ταφή το σύνολο της παραγωγής αποβλήτων (με όποιες παραδοχές γίνεται αυτό) και δεν λαμβάνει υπόψη την υποχρεωτική ανακύκλωση και διάθεση του μεγαλύτερου μέρους αυτών.
Να σημειώσουμε ότι οι στόχοι που τίθενται με την ΚΥΑ 50910/2003, για το διάστημα από 2008 έως 2015 είναι να αξιοποιείται κατ' ελάχιστο το 80% κατά βάρος των παραγόμενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50%, στόχοι οι οποίοι έχουν ελαφρά υποβαθμιστεί από την παρούσα νεώτερη ΚΥΑ σε 30% έως 1/1/2012, 50% μέχρι 21/1/2015 και 70% μέχρι 1/1/2020.
Αυτή δε η διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους "διαχειριστές" ΑΕΚΚ (που ως τέτοιους η νομοθεσία θεωρεί τους παραγωγούς εργολάβους , κατασκευαστές κλπ), είναι σαφέστατα διαφορετική από την έννοια των ΧΥΤ Αδρανών (υπό την νέα έννοια ΧΥΤ Υπολειμμάτων Αδρανών) , λειτουργεί κυρίως με ευθύνη των διαχειριστών. Επίσης σαφώς διαφορετική είναι η έννοια των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης αξιοποίησης και διάθεσης των ΑΕΚΚ, τουλάχιστον όπως τίθεται από την σχετική ΚΥΑ.
Σε καμία περίπτωση δημιουργία ενός εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ (ατομικού ή συλλογικού) δεν αναφέρεται η συμμετοχή ΟΤΑ, και παραμένει ως ερώτημα η δυνατότητα συμμετοχής ή οργάνωσης από τους ΟΤΑ, τέτοιων εγκεκριμένων συστημάτων.
Από ολόκληρη την φιλοσοφία που διέπει την διαχείριση των ΑΕΚΚ προκύπτει ότι άλλο πράγμα είναι οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και οι εγκεκριμένοι χώροι αξιοποίησης ή διάθεσης των ΑΕΚΚ και άλλο πράγμα ο χώρος στον οποίο οδηγούνται προς υγειονομική ταφή τα (ελάχιστα) υπολείμματα της εναλλακτικής διαχείρισης.
Περαιτέρω στην ίδια ΚΥΑ αναφέρεται ότι ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, στα πλαίσια εφαρμογής των προαναφερθέντων νομοθετικών ρυθμίσεων. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων
• Μέτρα για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης αυτών
• Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη
Είδατε εσείς τίποτα από όλα αυτά;
Αντί γι' αυτό βλέπουμε μόνο την αποσπασματική αντιμετώπιση ενός μόνο σταδίου της όλης διαδικασίας και μάλιστα του τελευταίου. Ουσιαστικά η ημερίδα (που αποφάσισε μόνη της η πλειοψηφία στο δήμο Ναυπακτίας) δεν έχει στόχο να ενημερώσει αλλά περισσότερο να «συμμορφώσει» τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους των δυτικών κοινοτήτων της Ναυπάκτου. Να τους αναγκάσει να αποδεχθούν μια μελέτη που τώρα πια έχει ξεπεραστεί από τις αλλαγές στην νομοθεσία. Γι' αυτό και δεν δέχθηκε την πρόταση της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, να ανακαλέσει την ετσιθελική χωροθέτηση του ΧΥΤ Αδρανών σε ιδιωτικό χώρο (χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη για διαχείριση - ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίησή τους) και να συνδιοργανωθεί η ενημερωτική ημερίδα από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ουσιαστικά απέκλεισε και την συνεργασία με τον δήμο Δωρίδας (με τον οποίο διαχειριζόμαστε από κοινού τα απορρίμματά μας), παρά την δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Δωρίδας, που καλούσε σε συνεργασία. Για να μην θυμηθούμε ότι μεθόδευσε να μην συνεδριάσει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης απορριμμάτων (με τεχνητή έλλειψη απαρτίας) για να μην συζητηθούν οι μέχρι τώρα επιλογές της πλειοψηφίας του δήμου Ναυπακτίας.
Καταλήγοντας, σήμερα δεν υπάρχει άλλη λύση από το να ξεκινήσουμε (αμέσως και με σύντομες διαδικασίες) νέα μελέτη, σύμφωνη με τις εξελίξεις στην νομοθεσία σε πλήρη - ισότιμη συνεργασία με τον δήμο Δωρίδας. Κάθε άλλη λύση θα φέρει καθυστερήσεις, θα δυσκολέψει την χρηματοδότηση της διαχείρισης των ΑΕΚΚ και θα κρατά τα περιβόητα «μπάζα» στα ποτάμια και τις ρεματιές.
Μακάρι να μας είχαν ακούσει νωρίτερα αλλά και τώρα δεν είναι αργά. Αρκεί να θέλουμε να βρούμε λύσεις κι όχι να επιβάλλουμε ψευδο-λύσεις.
Τι είναι τα ΑΕΚΚ
Επεξεργασία και διαχείριση των ΑΕΚΚ σύμφωνα με τη νομοθεσία

Επικαιρότητα

Δήμος Ναυπακτίας - Ξεκινούν άμεσα τρία σημαντικά έργα σε Μαμουλάδα, Λυγιά και Πούντο Στόχος η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ.Βασίλη Γκίζα πραγματοποίησε στην Ναύπακτο ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Θανάσης Μαυρομμάτης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212
Συνάντηση του Περιφερειάρχη με την Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη
Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για τις αναπλάσεις των πλατειών Τζαβελλαίων και Κεφαλοβρύσου
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Τό Κέντρο Ὑγείας Ναυπάκτου στήν Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς - Ἑορτή ἁγίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως
Π.Τσόπελας: «Η νέκρωση του φυλλώματος του πλατάνου δεν οφείλεται σε προσβολή του από μεταχρωματικό έλκος»
Θεία Λειτουργία γιά τούς διαγωνιζομένους στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης οι αναπλάσεις-αναδείξεις των πλατειών Τζαβελλαίων και Κεφαλοβρύσου
Δήμος Ναυπακτίας: Με δόσεις το ετήσιο τέλος κοινοχρήστων χώρων για το 2020 Σ.Παπαβασιλείου: «Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας»
Δήμος Ναυπακτίας - Συνέντευξη τύπου για τη σοβαρή ασθένεια των πλατάνων
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος
Δήμος Ναυπακτίας - Σύσκεψη στο Δημαρχείο για την ασθένεια των πλατάνων εν όψει της επίσκεψης του ειδικού κλιμακίου
Όλα έτοιμα στα δημοτικά σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας εν όψει της επαναλειτουργίας τους
Δήμος Ναυπακτίας - Το Seatrac θα τοποθετηθεί φέτος νωρίτερα στην παραλία Ψανής
Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν θεία Κοινωνία
Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος στό NafpaktiaNews-ΙΟΝΙΑΝ: «Ἀνθρώπινες σχέσεις καί Ἐκκλησία» (συνέντευξη-video)
Ανανέωση στόλου και εγκατάσταση συστήματος GPS με στόχο την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματικότερη οργάνωση
Ν. Φαρμάκης: «Πόντος, έν άστρον φωτεινόν… Για πάντα!»
Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο
Ναύπακτος: Ἡ πρώτη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μέ πιστούς, μετά ἀπό δύο μῆνες
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 19/5/2020
Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου - 17.000.000€ Ιδιωτικές επενδύσεις περιμένουν να ξεκινήσουν σε Ναύπακτο – Μεσολόγγι – Αστακό
Συγχαρητήρια Συνοδική Ἐπιστολή στόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱερόθεο
Παράλληλη λαϊκή αγορά από αυτό το Σάββατο στην Ναύπακτο
Ἱερατική Σύναξη Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου ἐν ὄψει τοῦ ἀνοίγματος τῶν Ἱ. Ναῶν γιά Μυστήρια
Ν. Φαρμάκης: «Βάζουμε τέλος στον αντιαναπτυξιακό κατακερματισμό έργων και τις ανισότητες. Το νέο τεχνικό πρόγραμμα είναι εμπροσθοβαρές και στοχεύει σε ανάπτυξη για όλους!»
Επιστολή Ν. Φαρμάκη σε Μ. Βορίδη για τα Σχέδια Βελτίωσης
Συνάντηση Μαρίας Σαλμά και Θεόδωρου Βασιλόπουλου με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας
Το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας
Δήμος Ναυπακτίας - Σταδιακή επαναλειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
Με γοργούς ρυθμούς οι καθαρισμοί σε όλο το εύρος του Δήμου Ναυπακτίας
Δήμος Ναυπακτίας - Ηλεκτρονικά στη διάθεση των δημοτών 10 δημοφιλή πιστοποιητικά
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 11/5/2020
ΟΕΒΕΣΝΔ - Προτάσεις στην Επιτροπή Διαβούλευσης για τη στήριξη των επιχειρήσεων από την κρίση
Δράσεις ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ
Νεκτάριος Φαρμάκης: «Θέλουμε η έρευνα να απαντάει στις πραγματικές ανάγκες»
Ηλεκτρονική Διαβούλευση για τον τουρισμό και την τοπική οικονομική ανάπτυξη
Ο Κ. Καραγκούνης για το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στα ΤΟΕΒ
Επικοινωνία του Σπ. Λιβανού με τους αρμόδιους υπουργούς για το θέμα της εστίασης
Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος στον «Εθνικό Κήρυκα» ΗΠΑ
Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου - Άνοιγμα καταστημάτων τη Δευτέρα 4/5/2020
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 29/4/2020
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Εκκλησίας στον δημοσιογράφο Γ. Παπαδάκη του ANT1 (27 Απριλίου)
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Εκκλησίας στην εκπομπή mega magazino του ΜΕΓΑ (27 Απριλίου)
Δήμος Ναυπακτίας - Η αλήθεια με στοιχεία για την επιλογή του υλικού της ανάπλασης
2,4 εκ. ευρώ για συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Συνέντευξη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου στόν «Ἐθνικό Κήρυκα»
Σε πλύσεις και απολυμάνσεις των κάδων απορριμμάτων προχώρησε ο Δήμος Ναυπακτίας - Συνεχίζονται οι δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας
Έως τις 15 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος στό Nafpaktia News γιά τό διακόνημα τῆς ἐκπροσωπήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (video)
Ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών υγιεινής από τους οικονομικά ευάλωτους δημότες
Συνδιαμόρφωση σχεδίου για την τόνωση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας
Το μήνυμα του Δημάρχου Ναυπακτίας για την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου (18 - 4 - 1829)
Πασχαλινή Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου
Τό κήρυγμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κατά τήν Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Σαββάτου (video)
Ναυπάκτου Ἱερόθεος. Ὁμιλία στόν Ἐπιτάφιο (video)
Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Λόγοι τήν Μεγάλη Πέμπτη γιά τόν θεῖο ἔρωτα καί τήν Μ. Παρασκευή γιά τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ (2 video)
Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για την Ανάσταση και το Πάσχα

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Δελτίο τύπου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος στη Δορβιτσά
"Ο εν Πάτραις Ναυπακτιακός Σύνδεσμος»: Από τους Αγ. Πάντες… στον Αγ. Χαράλαμπο
Ναυπακτιακός Σύνδεσμος Εν Πάτραις - "Ο Άγιος Χαράλαμπος" - Nαυπακτιακή Φωνή
Καταφύγιο Ναυπακτίας «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ»
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Αράχωβα Ορεινής Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - Ακύρωση συνεστίασης
Σύλλογος Τερψιθεατών - Αναβολή Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - Αναβολή του ετήσιου χορού
Ετήσιος χορός του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας
Το νέο Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ετήσιος χορός του Σύλλογου Δορβιτσωτών "Η Αναγέννηση"
Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Συνοπτική παρουσίαση του έργου του συλλόγου στη δεκαετία 2009-2019
Κοπή πίτας του Σωματείου Μουσικών "Ορφέας"
Ετήσιος χορός - κοπή πίτας του Συλλόγου Στρανωμιτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ετήσιος χορός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κυδωνιωτών Ναυπακτίας "Η Γούστιανη"
Αρχαιότητες στην πόλη της Ναυπάκτου
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Αναβολή ετήσιου χορού
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Εθελοντική Αιμοδοσία
Κοπή πίτας του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ο Δήμος Ναυπακτίας δημιουργεί Επιτροπή Προσβασιμότητας μετά από αίτημα του Συλλόγου "ΑΛΚΥΟΝΗ"
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Κοπή πίτας
Ο Σύλλογος Στρανωμιτών Ναυπακτίας " Ο Άγιος Νικόλαος" στην εκδήλωση της ΠΑΝ.ΣΥ.
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα τῶν Ναυπακτίων Πατρῶν
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Βελβινιωτών "Η Αγία Τριάδα" - Κοπή πίτας
Ναύπακτος: Ιστορική αναδρομή του Λεπάντο
Συλλόγος Ελευθέριανιτών Ναυπακτίας "Η Αγία Παρασκευή" - Κοπή πίτας
Σύλλογος Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Εορταστικό Αντάμωμα
Η ΑΛΚΥΟΝΗ διεκδικεί, ο Δήμαρχος δεσμεύεται
Νεοχώρι Ναυπακτίας - Γιορτή Βραστού 2019
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρούζας "Ο Άγιος Αθανάσιος" - Βιβλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου του Λάκη Καλαβρουζιώτη
Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ.) - Όργανα της Εταιρείας
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρούζας "Ο Άγιος Αθανάσιος" - Ανάβαση Κλόκοβας
Σύλλογος Καστανιωτών Ναυπακτίας "Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος" - Έκδοση ημερολογίου 2020
Β΄ Πανναυπακτιακό Αναπτυξιακό Συνέδριο - Πρόγραμμα Συνεδρίου
Nέο Δ.Σ στό Σύλλογο Γυναικών Αγίου Δημητρίου
Εκδήλωση στη Μανδρινή Ναυπακτίας
14ο Αντάμωμα Απανταχού Ποδιωτών
Σύλλογος Κρυονεριτών “Ο Άγιος Γεώργιος”- Γιορτή «Γιορτή μελιού & καρυδιού»-μουσικοχορευτική βραδιά μΣύλλογος Κρυονεριτών “Ο Άγιος Γεώργιος”: Γιορτή Μελιού & Καρυδιού
Πολιτιστικός Σύλλογος Ριγανιωτών - Γιορτή της νεολαίας 2018
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην Κλεπά
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Αχλαδόκαστρο
Αντάμωμα των Απανταχού Καστανιωτών
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στράνωμας - Αντάμωμα στο Καρέλι
Σύλλογος Απανταχού Φαμηλιωτών - Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2018
Το ετήσιο καλοκαιρινό αντάμωμα στον Πέρκο
Καλοκαιρινή συνάντηση της Αδελφότητας Ναυπακτίων "Ο Έπαχτος"
Σύλλογος Κεντρικής - Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων
Σύλλογος των Απανταχού Πλατανιτιωτών - Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων
Σύλλογος Ποκιστιάνων - Αντάμωμα 2018
Πρόγραμμα εκδηλώσεων των Συλλόγων του Πλατάνου
Ετήσιο Αντάμωμα του Συλλόγου Απανταχού Παλαιοπυργιωτών
Σύλλογος Χομοριτών Ναυπακτίας - Εκδήλωση ονοματοδοσίας της πλατείας του χωριού / Αντάμωμα
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδήλωση Μνήμης, Αναγνώρισης και Τιμής
Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Ναυπακτίας 2018
Παρουσίαση νέων βιβλίων
Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Ναυπακτίας 2017
Η Ναυπακτιακή Πίτα στην Πάτρα