Αιτωλική ΑναπτυξιακήΗ  Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. παρουσιάζει τις επιχορηγούμενες δράσεις του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER ("Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER"), το οποίο φέρει τον τίτλο "Διαδρομές στη φύση και τον πολιτισμό της Αιτωλίας".
Διαβάστε το σχετικό αρχείο: Τοπικό Πρόγραμμα "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER"