user_mobilelogo

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ ἐπέτειος τῶν ἑκατό ἐτῶν ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Δορβιτσᾶς Ναυπακτίας. 

Παράλληλα μέ τήν ἐνοριακή αὐτή ἐπέτειο τιμήθηκαν καί οἱ δύο μεγάλες προσωπικότητες πού γεννήθηκαν στήν Δορβιτσά Ναυπακτίας, ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, Ἀντιβασιλέας καί Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, κυρός Δαμασκηνός (Παπανδρέου) καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος κυρός Δαμασκηνός (Παπαχρήστου).

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 24 Ἰουλίου ἐ. ἔ, τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.Συμεών (διαδόχου τοῦ Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ), καί συλλειτουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου (Ναυπακτίου στήν καταγωγή) καί τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Ἱεροθέου. 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ἀφοῦ κατέθεσε τήν εὐγνωμοσύνη του στόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, τόν ὁποῖο χαρακτήρισε «κορυφαῖο θεολόγο ἱεράρχη καί κραταιό καί στιβαρό πυλώνα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», γιά τήν μεγάλη εὐλογία νά τοῦ δώσει τήν δυνατότητα «νά ἱερουργήσει στό θυσιαστήριο τοῦ τόπου πού γέννησε καί ἀνέθρεψε, σαρκικά καί πνευματικά, τόν μέγα προκάτοχό του, Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό, τόν ἄρχοντα τῆς ἐπιείκειας, τῆς μακροθυμίας, τῆς καλοσύνης, τῆς συγχωρητικότητας καί τῆς ἀγάπης, τόν Ἱεράρχη τῆς προσφορᾶς καί τῶν ἔργων», κήρυξε τόν θεῖο λόγο μέ ἀναφορές τόσο στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλύτου ὅσο καί στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ποικιλίας τῶν χαρισμάτων κατά τόν ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο.

Μάλιστα, ὅπως τόνισε ὁ κ. Συμεών, κατά ἀγαθή συγκυρία, τά δύο κεντρικά θέματα τῆς σημερινῆς ἁγιογραφικῆς διδαχῆς συμπίπτουν μέ δύο θεμελιώδεις ἄξονες τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, δηλαδή τήν ἐκκλησιαστική πατερική θεραπευτική μέθοδο ἀπό τήν μία καί τήν πατερική προσέγγιση τῶν χαρισμάτων ἀπό τήν ἄλλη.

«Τήν θεραπευτική ὁδό καί αὐτόν τόν τρόπο, ὅπου ὁ Κύριος θεραπεύει τόν παράλυτο καί ἀπό τήν σωματική ἀσθένεια καί ἀπό τήν νόσο τῆς ἁμαρτίας, μᾶς τόν ἀποκαλύπτουν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα στήν ζωή τῆς ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται ἀπό τήν κάθαρση στό φωτισμό καί ἀπό τόν φωτισμό στήν θέωση» ἀνέφερε ὁ κ. Συμεών. «Ἡ θεραπευτική μέθοδος τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἕνας διανοητικός στοχασμός, δέν εἶναι ἕνα προϊόν τῆς γραφίδος ἑνός σαλονιοῦ, ἑνός γραφείου ἤ ἑνός σεμιναρίου, ἀλλά εἶναι ἀπόσταγμα τῆς ἐμπειρίας τῆς προσωπικῆς σχέσης μέ τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τῆς ἐμπειρίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς» τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.

Παράλληλα ὁ κ. Συμεών σημείωσε ὅτι «τά χαρίσματα δέν εἶναι καρπός τῶν κτιστῶν δυνατοτήτων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά εἶναι δῶρο καί γι'αὐτό ὀνομάζονται χαρίσματα. Εἶναι δωρεά τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δίδεται στούς ταπεινούς κατά τήν ἀναλογία τῆς πίστεως. Δέν δίδεται ὡς ἀξιομισθία τό χάρισμα, ὡς μισθός, ὡς ἀμοιβή, ἀλλά δίδεται ὡς δῶρο σέ αὐτόν πού πρώτιστα θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἀνάξιο νά λάβει τό χάρισμα». 

Ἀκολούθως ὁ κ. Συμεών ἔκανε ἀναφορές στήν σχετική διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί κατέληξε τόν λόγο του στά τιμώμενα πρόσωπα, τούς Δορβιτσιῶτες ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, μέ πρώτους τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί Ἀντιβασιλέα Δαμασκηνό καί τόν Φθιώτιδος Δαμασκηνό. Τόνισε ὁ κ. Συμεών:

«Τά πρόσωπα, τά ὁποῖα σήμερα μνημονεύουμε στό Ἱερό Μνημόσυνο, πού ἡ δική σας ἀγάπη θέλησε νά τελέσουμε σήμερα ἐδῶ, τό πρόσωπο Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ καί Ἀντιβασιλέως, τῆς πιό δύσκολης ἴσως ἐποχῆς τῆς σύγχρονης ἱστορίας τῆς πατρίδος μας, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς κατοχῆς καί τοῦ ἐμφύλιου σπαραγμοῦ, τό πρόσωπο τοῦ προκατόχου μου, Δαμασκηνοῦ Ἀρχιερέως, τοῦ μεγάλου καί σπουδαίου αὐτοῦ Ἱεράρχου,  ὁ ὁποῖος ἐπί 36 χρόνια σκόρπισε τά χαρίσματά  του στήν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν του στήν Φθιωτική Ἐκκλησία, ὅπου ἐπί 36 χρόνια διακονοῦσε τόν παράλυτο, τόν κάθε παράλυτο, τήν παράλυτη κοινωνία, τίς παράλυτες σχέσεις καί οἰκογένειες, τίς παράλυτες ὁμάδες, κοινότητες, συλλογικότητες. Τήν παραλυσία αὐτοῦ τοῦ κόσμου διακόνησαν καί διακονοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Αὐτό πράττουν οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, διακονοῦν τόν παράλυτο καί τόν ὁδηγοῦν στήν πραγματική ὑγεία. Καί πῶς τόν διακονοῦν; Προσφέροντας τό χάρισμά τους, ἀλλά  καί συγχρόνως συντονίζοντας τά χαρίσματα μέσα στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό κάνει ὁ Ἐπίσκοπος. Ἐπιλέγει τόν καθένα μέ τό χάρισμά του γιά νά διακονήσει τήν θεραπευτική ὁδό τῆς Ἐκκλησίας, νά διακονήσει τήν πορεία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν πορεία πρός τήν θέωση,  πρός τήν συνάντηση μέ τόν Θεό, τήν πορεία πρός τήν ἁγιότητα. Αὐτή τήν πορεία διακόνησαν οἱ σπουδαῖοι Ποιμενάρχες, αὐτοί οἱ σπουδαῖοι ἄνδρες καί γι'αὐτό καταθέτουμε σήμερα εὐγνωμοσύνη στήν μνήμη τους».

Στήν συνέχεια ὁ τ. Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Δοβιτσιωτῶν κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος στόν λόγο του ἀναφέρθηκε στό Χρονικό τῆς ἀνέγερσης καί τῆς ἀποπεράτωσης τοῦ περικαλλοῦς  Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στό χωριό Δορβιτσά τό ἔτος 1922.

Ὁ μεγαλοπρεπής καί ἐπιβλητικός πετρόκτιστος ναός ἀνηγέρθη σέ μία ἐποχή πού ὁ λαός ἀγωνιζόταν ἐπί μία δεκαετία ἀπό τούς νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους 1912-13 μέχρι τό 1922 γιά τήν ἐθνική ὁλοκλήρωση, τό χωριό του πλήρωσε φόρο αἵματος δεκατριῶν παλικαριῶν. Παρόλα αὐτά εἶχαν τήν ψυχική δύναμη οἱ χωριανοί νά σκεφτοῦν, νά προγραμματίσουν καί νά ἀναλάβουν τήν ἐκ βάθρων κατασκευή τοῦ ναοῦ στή θέση τοῦ μικροῦ καί ἑτοιμόρροπου. 

Μέ ἐπικεφαλῆς καί μπροστάρη τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο ξεκίνησε ἕνας μεγάλος ἀγώνας γιά τή συγκέντρωση πόρων καί πράγματι συγκεντρώθηκε ἕνα μεγάλο γιά τήν ἐποχή ποσό καί μέ τήν ἐπιλογή τῶν δεξιοτεχνῶν Ἠπειρωτῶν μαστόρων τό ὄνειρο ἔγινε πραγματικότητα. 

Ὁ τυπωμένος πίνακας πού φυλάσσεται στήν ἱστορική καί λαογραφική συλλογή τοῦ χωριοῦ ἀποτελεῖ ἕνα πολύτιμο ἱστορικό στοιχεῖο. Ἀναφέρθηκε στά ἐκλεκτά τέκνα τοῦ χωριοῦ, στούς Ἀρχιερεῖς Δαμασκηνό Παπανδρέου καί Μητροπολίτη Δαμασκηνό Παπαχρήστου καθώς καί στήν χορεία τῶν ἠγουμένων καί ἱερέων πού ὅλοι τούς ὑπῆρξαν θερμοί συμπαραστάτες τοῦ χωριοῦ. Στό τέλος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἀγ. Βλασίου κ. Ιερόθεο καθώς καί τούς Ἀρχιερεῖς Φθιώτιδος κ. Συμεών καί τόν Ἰταλίας κ. Πολύκαρπο πού ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκληση καί τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς τήν ἐκδήλωση.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου τῆς Ἱερᾶς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου καί Ναυπάκτου κ. Χρῆστος Παΐσιος  στήν ἀρχή περιέγραψε τόν παλαιό ναό τῆς λαοφιλοῦς Ἁγίας Παρασκευῆς στό χωριό Δορβιτσά, πού ἦταν μία τρίκλιτη βασιλική καί ἦταν τό μόνο κτήριο πού σώθηκε ἀπό τήν καταστροφή τοῦ χωριοῦ ἀπό τούς Τούρκους. 

Στήν συνέχεια ἀνέφερε ὅτι ἦταν πραγματικός ἆθλος ἡ ἀνέγερση νέου μεγαλύτερου σέ μέγεθος Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς πού ἀποπερατώθηκε τό 1922. Ὁ ὁμιλητής ἐπικέντρωσε τήν ἀναφορά του στίς δεκάδες τῶν κληρικῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί μοναχῶν, τέκνων τῆς Δορβιτςᾶς. Ἐκτενῶς ἀναφέρθηκε στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τόν ἀπό Κορίνθου Δαμασκηνό Παπανδρέου, μετέπειτα Ἀντιβασιλέα καί Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος. Ἀνηψιός ἀπό ἀδελφή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ ὑπῆρξε καί ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Δαμασκηνός Παπαχρήστου. 

Τέλος εὐχαρίστησε τούς Μητροπολίτες πού εἶχαν προσκληθῆ νά τιμήσουν τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἑκατονταετίας ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἀκολούθως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς δύο Ἀρχιερεῖς πού ἀποδέχθηκαν τήν πρόσκληση νά παραστοῦν στίς έπετειακές αὐτές ἐκδηλώσεις, ὑπογράμμισε τήν καλή σχέση  πού ἔχει ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου μέ τούς δύο Ἀρχιερεῖς, καθώς ἐπίσης εὐχήθηκε γιά τήν ἀνάπαυση τῶν δύο Ἀρχιερέων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ, πού γεννήθηκαν σέ αὐτό τό ὀρεινό χωριό τῆς Ναυπακτίας.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή τόνισε ὅτι ἡ πόλη τῆς Ναυπάκτου εἶναι ἡ πλέον ἱστορική πόλη τῆς περιοχῆς, ἔχει ἱστορία πάνω ἀπό τρεῖς χιλιάδες χρόνια, καθώς ἐπίσης  ἡ Ἱερά Ἐπισκοπή καί Μητρόπολη Ναυπάκτου ὑφίσταται μεμαρτυρημένως ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰῶνος, καί ὁ Ἐπίσκοπος Ναυπάκτου συμμετεῖχε καί ὑπέγραψε Πρακτικά Οίκουμενικῶν Συνόδων, μάλιστα μέχρι τόν 13ον αἰῶνα ἔφθανε μέχρι τήν Χειμάρα καί εἶχε κατά καιρούς 12 Ἐπισκοπές.  

Ἀκολούθησε μικρή λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς γύρω ἀπό τόν Ναό.

Τέλος, ἀφοῦ προσφέρθηκε κέρασμα στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, ἀκολούθησε γεῦμα σέ ἐξοχικό κέντρο τοῦ χωριοῦ, μέσα σέ μία εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα πού δημιούργησαν τόσο οἱ λόγοι τῆς προέδρου τοῦ Συλλόγου Δοβιτσιωτῶν καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.Συμεών, ὅσο καί τά τραγούδια τοῦ κ. Παντελῆ Ἀναστασοπούλου καί τῆς κ. Κατερίνας Ἀναστασοπούλου καί τῆς ὀρχήστρας τους.

Παρεβρέθηκαν οἱ Βουλευτές τοῦ Νομοῦ κ. Μάριος Σαλμᾶς, κ. Κωνσταντῖνος Καραγκούνης καί κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος.

Ἦταν πράγματι μιά εὐλογημένη ἡμέρα γιά τήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Δορβιτσάς καί γιά τήν Ὀρεινή Ναυπακτία, ἀλλά καί ὁλόκληρη τῆς Ἱερά Μητρόπολη.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιώτατου Φθιώτιδος κ. Συμεών

Δεῖτε τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου

Δεῖτε τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Χρήστου Παϊσίου

Δεῖτε φωτογραφίες

 

Επικαιρότητα

Μεγάλη Παρασκευή στήν Ναύπακτο
Ἀποκαθήλωση στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Περιφερειακό Πρωτοδικείο στη Ναύπακτο
Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου γιορτάζει την 20η επέτειο από την Έναρξη Λειτουργίας της, υποδεχόμενη την Ολυμπιακή Φλόγα για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024»
Με την Υπουργό Πολιτισμού Λ.Μενδώνη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Στην Ναύπακτο το Συνέδριο "Καρδιολογία του Μέλλοντος" στις 5-6 Απριλίου
Τη νέα Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φ.Σαράντη υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Κάλεσμα σε εθελοντές για τους Εορτασμούς της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
Κύριο Θέμα: Ὁ Κύριος τῆς Δόξης Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου μέ θέμα τήν ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Ξεκινούν στις 4 Μαρτίου τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» στην Ναύπακτο και το Αντίρριο
Ἑορτή τῶν ἐν Πάτραις Ναυπακτίων στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Ζαρουχλέϊκων
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου
Χριστούγεννα στήν Ναύπακτο
Ευχές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας
Δήμος Ναυπακτίας: Και αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε μαζί!
Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη
ΕΦ.Α Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος - Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου
Θεία Λειτουργία στό Ἐκκλησάκι τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Ενεργή παρουσία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων το 1826
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια της Γέφυρας και της υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου
Κυκλοφόρησε η Ναυπακτιακή Φωνή του Μαρτίου
Ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας συμμετέχει στον εορτασμό της 198ης Επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων
Σύλλογος Ελευθέριανης Ναυπακτίας - Εκδρομή στη Νότιο Πελοπόννησο
Σύλλογος των Απανταχού Ποκιστιάνων - Εκδρομή Λουτράκι - Άγιο Ποτάπιο
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδρομή στα Καλάβρυτα
ΕΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ στη Δάφνη Ναυπακτίας (Μυθιστόρημα)
Η νέα σύνθεση των οργάνων της Ο.ΣΥ.Ν
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας για το Πρωτοδικείο της Ι.Π Μεσολογγίου
Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας - Γενική συνέλευση - Πανναυπακτιακή γιορτή 2024
Ναυπακτιακή Πίτα 2024 - Πρόσκληση
Σύλλογος εν Αθήναις Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Πρόσκληση για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Πρόσκληση για το χορό του Συλλόγου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωχωριτών - Γιορτή Κραβαρίτικης Γευσιγνωσίας
Γενική Συνέλευση και κοπή της Πίτας του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Αδελφότητα Καταφυγιωτών - Κοπή πίτας
Σύλλογος Γραμμενιοξυωτών - Κοπή πίτας
Πολιτιστικός Σύλλογος Στύλιας - Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

1821-2021

Αγωνιστές της Επανάστασης από την περιοχή του Προσχίου
Η Ο.ΣΥ.Ν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net