user_mobilelogo

Ἡ Ναύπακτος ἑόρτασε τόν Προφήτη Ἠλία στό Κάστρο της, μιά ἑορτή πού συμπίπτει μέ τήν ἡμέρα χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου της κ. Ἱεροθέου. Ἐφέτος μάλιστα συμπληρώνονται 25 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας, τό λεγόμενο ἀργυροῦν Ἰωβηλαῖο, γεγονός γιά τό ὁποῖο ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος αὐτές τίς ἡμέρες τίς εὐχές τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, χωρίς νά διοργανωθῆ ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κάποια ἰδιαίτερη ἐκδήλωση γιά τό γεγονός αὐτό.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ναυπάκτου, τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἐνορίας καί τῶν τριῶν Διακόνων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἐνῶ ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στήν ὁποία ἀνήκει καί τό Ἐξωκκλήσι.

Στόν Ἑσπερινό παρέστησαν ὁ Βουλευτής κ. Σπήλιος Λιβανός, ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Μαρία Σαλμᾶ, ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, Ἀντιδήμαρχοι τοῦ Δήμου, ὁ Πρόεδρος καί μέλη τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Ναυπακτίων κ. Κωνσταντῖνος Βουτσινᾶς, ὁ ὁποῖος καί προσέφερε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν μελῶν του, καί πολλοί Ναυπάκτιοι πού γέμισαν τό θαυμάσιο τοπίο γύρω ἀπό τό γραφικό Ἐξωκκλήσι.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος στόν λόγο του παρουσίασε τίς τρεῖς διδασκαλίες-ἑρμηνεῖες γιά τό πρόσωπο τοῦ Προφήτη Ἠλία, τήν Ἰουδαϊκή πού παραμένει μεσσιανική, τήν Χριστιανική πού εἶναι αὐθεντική γιατί δόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό καί σύμφωνα μέ αὐτή ὁ Προφήτης Ἠλίας προετύπωσε τόν Τίμιο Πρόδρομο, καί τήν Μουσουλμανική πού εἶναι παραχάραξη τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Στήν συνέχεια ἐξῆρε τήν ἀνωτερότητα τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας καί τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, πού διαφέρει ἀπό ἄλλες θρησκεῖες, μάλιστα ἀπό τόν μουσουλμανισμό, ὁ ὁποῖος ἁπλώθηκε στόν κόσμο μέ τήν βία, τίς σφαγές καί τούς ἐξαναγκασμούς, ὅπως ἀπό τόν 14ο αἰώνα τό εἶχε ἐπισημάνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς συζητώντας μέ τούς Ὀθωμανούς πού γιά πρώτη φορά πέρασαν στήν Εὐρώπη.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν Γέροντά του, τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης, πού ἔχει ρίζες ἀπό τόν Πλάτανο Ναυπακτίας, καί ἀποτελεῖ τό νέο καύχημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὅλης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς φωτογραφίες τοῦ Ἑσπερινοῡ ΕΔΩ

*

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ στό Κάστρο λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος.

Ὁ Σεβασμιώτατος, πού ὡς Ναυπάκτιος καί Ἐνορίτης τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εὐλαβεῖται καί ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τό Ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, μίλησε γιά τήν ἀποστασία ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ προφήτη Ἠλία καί εἶπε ὅτι ἡ ἀποστασία αὐτή ὑπάρχει καί στίς ἡμέρες μας. Ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως, δέν ὑπάρχει σωτηρία, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Πολύκαρπος. Ἀναφέρθηκε καί στήν ἐπέτειο τοῦ Ποιμενάρχη τῆς Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, τονίζοντας ὅτι ἀγάπησε τήν Μητρόπολή του, καί ἐνῶ τοῦ δόθηκαν εὐκαιρίες γιά μετάθεση σέ ἄλλη μεγαλύτερη καί πλουσιότερη, ὁ ἴδιος προτίμησε «τήν πρώτη νύμφη, τήν πρώτη ἀγάπη, αὐτή πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός», δηλαδή τήν Μητρόπολη Ναυπάκτου καί ἔτσι «ἔμεινε μαζί μας» στήν Ναύπακτο.

*

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὅπου τέλεσε καί τήν χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ π. Κωνσταντίνου Βακάλογλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του ἀναφέρθηκε στόν ἑορτάζοντα Προφήτη Ἠλία καί συγκεκριμένα στό περιστατικό μέ τήν τέλεση θυσιῶν ἀπό τόν Προφήτη Ἠλία καί ἀπό τούς εἰδωλολάτρες Ἱερεῖς τοῦ Ἄλσους, προκειμένου νά δεῖ ὁ λαός τίνος ἡ θυσία θά γίνη εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Θεό. Οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων δέν μπόρεσαν μέ τήν προσευχή τους νά προκαλέσουν φωτιά ἀπό τόν οὐρανό γιά νά ἀνάψη ὁ βωμός τους, κάτι πού κατόρθωσε ὁ Προφήτης μέ τήν προσευχή του.

Εἶπε ὅτι ἡ θυσία αὐτή τοῦ Προφήτη Ἠλία εἶναι προτύπωση τῆς θείας Λειτουργίας, κατά τήν ὁποία ὁ Ἀρχιερεύς ἤ ὁ Ἱερεύς προσεύχεται καί κατέρχεται τό πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μεταβάλλει τόν ἄρτο καί τόν οἶνο σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Ὅσοι εἴμαστε ἀπροετοίμαστοι πνευματικά δέν βλέπουμε τό μυστήριο αὐτό. Ὅμως οἱ ἅγιοι, ὅπως ὁ νεοφανής ἅγιος Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ καί ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἔβλεπαν τό Ἅγιον Πνεῦμα κατά τήν θεία Λειτουργία ἤ μετά ἀπό αὐτή. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ἕνα χωρίο ἀπό τά ἔργα τοῦ ἁγίου Συμεών πού μαρτυρεῖ, ὡς νά συνέβη σέ τρίτο πρόσωπο, ὅτι ποτέ δέν λειτούργησε χωρίς νά δῆ τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπως τό εἶδε ὅταν χειροτονήθηκε καί ὁ Μητροπολίτης ἔλεγε τήν εὐχή τῆς χειροτονίας. Καί τό Ἅγιον Πνεῦμα τόν διαβεβαίωσε μυστικά ὅτι ἔτσι ἐπιφοιτᾶ σέ ὅλους τούς Προφῆτες καί τούς Ἀποστόλους καί στούς τωρινούς ἐκλεκτούς καί ἁγίους τοῦ Θεοῦ.

Μέ τά λόγια αὐτά εὐχήθηκε στόν νέο Ἱερέα καλή Ἱερωσύνη,  νά ἔχη τόν ζῆλο καί τήν ἔμπνευση τοῦ Προφήτη Ἠλία καί ἐπανέλαβε τήν εὐχή τοῦ ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης, πού ἔλεγε κατά τίς χειροτονίες «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου» (Ματθ. κε΄, 21), καί τήν προτροπή του πρός τόν χειροτονούμενο, νά γίνη μάρτυρας ὑπερασπίσεώς του κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως.

*

Μετά τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας, αὐθόρμητα καί μέ πρωτοβουλία τῶν Ἱερέων, ἀπευθύνθηκαν εὐχαριστίες καί εὐχές πρός τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἐπέτειο τῶν 25 ἐτῶν τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας του.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο μέ τά ἑξῆς λόγια:

 «Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Χθές, 19 Ἰουλίου τῆς Ἁγίας Μακρίνας, καί σήμερα, ἡμέρα τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ, συμπληρώνονται 25 χρόνια –τό λεγόμενο ἀργυροῦν ἰωβηλαῖον– ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς καί τῆς χειροτονίας Σας, ἀντιστοίχως, ὡς Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

Μετά τήν εὐλογία καί τήν χαρά τῆς σημερινῆς χειροτονίας Πρεσβυτέρου πού τελέσατε γιά τήν Μητρόπολή μας, δεχθεῖτε, παρακαλοῦμε, τίς εἰλικρινεῖς συγχαρητήριες εὐχές μας γιά τήν σημαντική αὐτή ἐπέτειο, καί τίς εὐχαριστίες μας γιά ὅ,τι πράττετε καί λέγετε γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας καί γιά τήν θεραπεία καί τήν σωτηρία μας.

Σεβασμιώτατε, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ μόλις ἁγιοκαταταχθέντος Γέροντός σας Ἁγίου Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης, ἐφαρμόσατε αὐτά τά χρόνια ἀπαρέγκλιτα τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ στήν ποιμαντική Σας διακονία.

Συνδέετε τήν ποιμαντική μέ τήν θεολογία καί ἀντιστρόφως· πολιτεύεσθε ὡς μαθητής τῶν μεγάλων Πατέρων· ποιμαίνετε μέ σκοπό τήν θεραπεία καί τήν καθοδήγηση τῶν Χριστιανῶν πρός τήν ἄνω λαμπροφορία· ἐνεργεῖτε πάντα δυνάμει τοῦ πνευματικοῦ νόμου, ἀνυστερόβουλα καί μέ μόνον σκοπό τήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶστε ὁ κατ' ἐξοχήν πρεσβευτής τοῦ συνοδικοῦ καί ἱεραρχικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας· εἶστε δημοκρατικός στίς σχέσεις Σας πρός τόν κόσμο.

Σέβεσθε τήν ἐλευθερία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, γι' αὐτό καί γνωρίζετε νά συνδιαλέγεσθε, καί νά καλλιεργεῖτε μέ τόν λόγο Σας πάντα μαθητές καί οὐδέποτε ὀπαδούς·  διδάσκετε ὅτι οἱ μαθητές σας, πού μέ ἄλλη ἔννοια ὀνομάζονται καί παιδιά πνευματικά, εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας· ἐργάζεσθε πάντα ἐκκλησιαστικῶς, ἑνοποιητικῶς, εἰρηνοποιῶς.

Δέν ἐγκαταλείψατε οὔτε μιά ἡμέρα τό ποίμνιό σας, ἀλλά παραμένετε ἐδῶ, κοντά του γιά εἴκοσι πέντε χρόνια μέρα καί νύκτα, λειτουργώντας, διδάσκοντας, καθοδηγώντας, κοπιάζοντας γιά τίς ποικίλες ἀνάγκες του, πνευματικές καί ὑλικές, ὑπομένοντας, μακροθυμώντας, πάντα εὐλογῶν καί πάντα εὐχόμενος.

Τό φῶς στό παράθυρο τοῦ γραφείου σας, στήν πλατεία, στό λιμάνι τῆς Ναυπάκτου, ὡς ἄλλο κανδήλι ἀφοσιώσεως, παραμένει ἀκοίμητο γιά 25χρόνια, γιά νά φωτίζη στίς θεοπειθεῖς προσευχές Σας καί στίς ἐμπνευσμένες γραφές Σας.

Μαρτυροῦμε προσωπικῶς γιά τήν ἀκρίβεια τῶν ἀνωτέρω,τά ὁποῖα ἐπιβεβαιώνονται πολυτρόπως.

Ἐπιβεβαιώνονται ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἐκτίμηση πού ἔχει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί προσωπικά ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος πρός τό πρόσωπό Σας, ὥστε νά Σᾶς ἀναθέτουν δύσκολες εἰρηνοποιητικές ἀποστολές καί νά ζητοῦν τήν γνώμη τῆς καθαρῆς Σας σκέψεως. Πρόσφατα μέσα στήν συνοχή τῆς πανδημίας, ὅλοι οἱ Ναυπάκτιοι σᾶς καμάρωσαν ὡς τόν μόνον ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας μας πού κλήθηκε νά ἐνημερώση, νά εἰρηνεύση καί νά παρηγορήση τόν λαό.

Ἐπιβεβαιώνονται ἀπό τήν ἐκτίμηση πού τρέφει πρός τό πρόσωπό Σας παλαιόθεν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἡ κορυφή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ἐκτίμηση ἐκφράζει πολυτρόπως, θεωρώντας Σας μεγάλο θεολόγο.

Ἐπιβαιώνονται ἀπό τήν ἀποδοχή πρός τό πρόσωπό σας τῶν ὀρθοδόξων μοναχῶν, ἀφοῦ τά τελευταῖα χρόνια Σᾶς καλοῦν νά ὁμιλῆτε γιά τόν ὀρθόδοξο μοναχισμό καί νά ἀναπτύσσετε βαθειά θέματα πνευματικῆς ζωῆς ἀκόμη καί σέ αὐτό τό παγκόσμιο λίκνο τοῦ μοναχισμοῦ, στό Ἅγιον Ὄρος, πράγμα πρωτοφανές, ἐνῶ μεγάλες Ἱερές Μονές, καί τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀδολεσχοῦν στόν λόγο Σας, εἴτε τῶν βιβλίων Σας, εἴτε τόν προφορικό.

Ἐπιβεβαιώνονται καί ἀπό τήν ἀποδοχή τοῦ λόγου Σας ἀπό τήν παγκόσμια Ὀρθοδοξία. Πέρα ἀπό τήν εὐρεία κυκλοφορία τῶν ἁγιοπατερικῶν βιβλίων Σας, οἱ πιστοί, οἱ Θεολόγοι, καί οἱ Κληρικοί τῶν ἐκεῖ ποιμνίων ἀναζητοῦν τήν ὀρθόδοξη πατερική θεολογία Σας, τήν καθαρή σκέψη καί τόν σαφῆ καί σοφό λόγο Σας.

Ἡ 25ετία τῆς Ἀρχιερωσύνης Σας συμπίπτει καί μέ τήν ἀνάδειξη πολλῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα μέ τόν ἀνάδειξη τοῦ Ἁγίου Γέροντός Σας Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης τοῦ Θαυματουργοῦ.

Εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι οἱ νεοφανεῖς αὐτοί Ἅγιοι συνδέονται ἄμεσα μέ τήν ζωή Σας. Συνεχῶς ὁμιλεῖτε, διδάσκετε, μεταφέρετε τόν λόγο καί τήν θεολογία τους, τούς γνωρίσατε, συζητήσατε μαζί τους, τούς ἀγαπήσατε καί Σᾶς ἀγάπησαν, καί ἀξιωθήκατε νά κάνετε γιά τούς περισσότερους τήν πρόταση πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν ἁγιοκατάταξή τους. Ὁμιλῶ γιά τούς ἁγίους Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, Σωφρόνιο τόν Ἀθωνίτη καί Ἡσυχαστή καί τόν Γέροντά Σας Καλλίνικο Ἐπίσκοπο Ἐδέσσης τόν θαυματουργό.

Σέ αὐτούς προστίθενται ὁ Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής καί ὁ Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης. Ἁγιόλεκτος σύλλογος, συνασπισμός ἀρραγής.

Σεβασμιώτατε, ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Δέν μπορῶ νά ἐπεκταθῶ περισσότερο αὐτή τήν στιγμή, ἀλλά νομίζω ὅτι τό ὄνομα, Ναυπάκτου Ἱερόθεος, πού ἀκούγεται πολύ εὐρύτερα τῶν ὁρίων τῆς μικρῆς πόλεώς μας, ἀποτελεῖ ἐγγύηση θεολογικοῦ, ἀληθοῦς, συνετοῦ καί σοφοῦ λόγου, ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί ἀνάλογης βιοτῆς.

Εὐχόμαστε, Σεβασμιώτατε, ταπεινά, νά Σᾶς ἔχη ὁ Θεός ὑγιῆ καί δυνατό νά ἑορτάσετε καί τά 50 χρόνια Ἀρχιερωσύνης Σας, πρός δόξαν τοῦ Ὀνόματός Του, ἔπαινο τῆς μητέρας μας Ἐκκλησίας καί ὠφέλεια πάντων ἡμῶν.

Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα».

*

Στήν συνέχεια, ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Εἰρηναῖος Κουτσογιάννης καί ἁγιογράφος, προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης, πού μόλις φιλοτέχνησε. Ὁ π. Εἰρηναῖος χαρακτήρισε τιμή καί εὐλογία τήν ἱστόρηση τῆς εἰκόνος τοῦ ἁγίου Καλλινίκου. Εἶπε ὅτι ἔβαλε ὅλη τήν τέχνη του γιά νά «παρουσιάσω τήν ἁγία μορφή τοῦ ἁγίου Γέροντός σας, νά τήν ἔχετε δίπλα σας καί νά ἀτενίζετε καθημερινά σέ αὐτή τήν ἁγιασμένη μορφή τῶν ἡμερῶν μας». Εἶπε ὅτι ἐπέλεξε σέ συνεννόηση μέ τόν Πρωτοσύγκελλο αὐτή τήν στιγμή γιά νά προσφέρη τήν εἰκόνα στόν Σεβασμιώτατο καί «νά σᾶς εὐχηθῶ ταπεινά καί υἱϊκά ὁ Θεός νά σᾶς δίνη μακροημέρευση, ὑγεία, δύναμη, ἐνίσχυση στό πλούσιο ἀρχιερατικό σας ἔργο, διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Γέροντός σας, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, τοῦ νέου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας».

Τέλος, ἡ Ἐνορία τοῦ ἁγίου Δημητρίου προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο μιά δέσμη λουλούδια, μαζί μέ τίς εὐχές ὅλης τῆς Ἐνορίας. Προσφέροντάς τα ἡ νηπιαγωγός Ἀγγελική Λαουρδέκη –ἡ ὁποία εἶναι τό πρῶτο παιδί πού βάπτισε ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν ἐνθρόνισή του στήν Ναύπακτο, πρίν ἀπό 25 χρόνια– εἶπε:  «Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης, τά στελέχη καί τά μέλη τῶν Ἐνοριακῶν Συνάξεων καί τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ἐνορίας μας, ἐκφράζουμε στόν σεπτό Ποιμενάρχη μας, Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 25ετίας ἀπό τήν χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη τῆς Μητροπόλεώς μας, τίς μετ' εὐχαριστίας εὐχές μας γιά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τοῦ θεοφιλοῦς ἔργου του, διοικώντας, ποιμαίνοντας, θεολογώντας, μέ λόγο προφορικό καί συγγραφές, ἀνοίγοντας διεξόδους στά ἀδιέξοδα, ἑνοποιώντας τούς πάντες μέ τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, πού ζῆ μέσα στήν Ἐκκλησία, τῆς διδασκαλίας καί τῶν μυστηρίων τῆς ὁποίας διαρκῶς ἀναδεικνύεται φωτιστικός κήρυκας καί πιστός οἰκονόμος».

Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς φωτογραφίες τῆς Θ. Λειτουργίας ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά δεῖτε τό βίντεο μέ τήν προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά δεῖτε τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας ΕΔΩ

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Επικαιρότητα

Την Κυριακή 2/8 και την Δευτέρα 3/8 «Ιφιγένεια η Εν Ταύροις» του Ευριπίδη σε Αντίρριο και Ναύπακτο
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενίσχυσης της υδροδότησης Τ.Κ. Τρικόρφου - Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας
Ἔναρξη Κατασκηνώσεως Ἀρρένων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου
Ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας στο MEGA
Σύσκεψη της συντονιστικής ομάδας διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας της Π.Δ.Ε.
Ξεκινούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας «Ο δικός μου τόπος είναι ο πολιτισμός»
Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Ἀντίρριο
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Ναύπακτο (video)
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας στην ΕΡΤ για την καμπάνια τουριστικής προβολής της Ναυπακτίας (video))
Ναύπακτος: Ἀκάθιστος Ὕμνος γιά τήν Ἁγια-Σοφιά
Δήμος Ναυπακτίας - Προστατεύουμε τα πλατάνια από το μεταχρωματικό έλκος
Κυριακή τῶν Ἀποδήμων
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας: «Επιστροφή» στις δια ζώσης συνεδριάσεις
Ἀκάθιστος Ὕμνος γιά τήν Ἁγία-Σοφία
ΟΕΒΕΣΝΔ - Πορεία του έργου της ανάπλασης
Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο
Ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία στήν Ναύπακτο καί χειροτονία Πρεσβυτέρου
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 22-07-2020
Ἡ Ἁγία Σοφία καί οἱ Ὀθωμανοί
Κυριακή Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Νεκτάριο Πλατανίτη
Πανηγύρισε τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ναυπάκτου
Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας»
Δήμος Ναυπακτίας - Εργασίες αποκατάστασης των πινακίδων οδικής σήμανσης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας - ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς»
Πανήγυρη Ἁγίας Κυριακῆς Λεπτοκαρυᾶς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας
Στόχος ο Δήμος Ναυπακτίας να έχει την εικόνα που δικαιούται Τί προβλέπει ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας
Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης
Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου - Κατασκηνώσεις 2020
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην ενότητα με ομιλητή τον υπουργό υποδομών Κ. Καραμανλή
Η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στο 8ο Regional growth conference 2020
Συνάντηση Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη με τον υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσολα
Πανήγυρη Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Ναύπακτο – χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου
Δήμος Ναυπακτίας - Ξεκινούν άμεσα τρία σημαντικά έργα σε Μαμουλάδα, Λυγιά και Πούντο Στόχος η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ.Βασίλη Γκίζα πραγματοποίησε στην Ναύπακτο ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Θανάσης Μαυρομμάτης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212
Συνάντηση του Περιφερειάρχη με την Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη
Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για τις αναπλάσεις των πλατειών Τζαβελλαίων και Κεφαλοβρύσου
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Τό Κέντρο Ὑγείας Ναυπάκτου στήν Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς - Ἑορτή ἁγίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως
Π.Τσόπελας: «Η νέκρωση του φυλλώματος του πλατάνου δεν οφείλεται σε προσβολή του από μεταχρωματικό έλκος»
Θεία Λειτουργία γιά τούς διαγωνιζομένους στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης οι αναπλάσεις-αναδείξεις των πλατειών Τζαβελλαίων και Κεφαλοβρύσου
Δήμος Ναυπακτίας: Με δόσεις το ετήσιο τέλος κοινοχρήστων χώρων για το 2020 Σ.Παπαβασιλείου: «Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας»
Δήμος Ναυπακτίας - Συνέντευξη τύπου για τη σοβαρή ασθένεια των πλατάνων
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος
Δήμος Ναυπακτίας - Σύσκεψη στο Δημαρχείο για την ασθένεια των πλατάνων εν όψει της επίσκεψης του ειδικού κλιμακίου
Όλα έτοιμα στα δημοτικά σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας εν όψει της επαναλειτουργίας τους
Δήμος Ναυπακτίας - Το Seatrac θα τοποθετηθεί φέτος νωρίτερα στην παραλία Ψανής
Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν θεία Κοινωνία
Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος στό NafpaktiaNews-ΙΟΝΙΑΝ: «Ἀνθρώπινες σχέσεις καί Ἐκκλησία» (συνέντευξη-video)
Ανανέωση στόλου και εγκατάσταση συστήματος GPS με στόχο την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματικότερη οργάνωση
Ν. Φαρμάκης: «Πόντος, έν άστρον φωτεινόν… Για πάντα!»
Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο
Ναύπακτος: Ἡ πρώτη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μέ πιστούς, μετά ἀπό δύο μῆνες
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 19/5/2020
Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου - 17.000.000€ Ιδιωτικές επενδύσεις περιμένουν να ξεκινήσουν σε Ναύπακτο – Μεσολόγγι – Αστακό
Συγχαρητήρια Συνοδική Ἐπιστολή στόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱερόθεο
Παράλληλη λαϊκή αγορά από αυτό το Σάββατο στην Ναύπακτο
Ἱερατική Σύναξη Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου ἐν ὄψει τοῦ ἀνοίγματος τῶν Ἱ. Ναῶν γιά Μυστήρια
Ν. Φαρμάκης: «Βάζουμε τέλος στον αντιαναπτυξιακό κατακερματισμό έργων και τις ανισότητες. Το νέο τεχνικό πρόγραμμα είναι εμπροσθοβαρές και στοχεύει σε ανάπτυξη για όλους!»
Επιστολή Ν. Φαρμάκη σε Μ. Βορίδη για τα Σχέδια Βελτίωσης

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Κυκλοφόρησε το βιβλίο ''Στα δυτικά της Ρούμελης'' Ιστορία - Λαογραφία του Παντελή Σπ. Σπαρτινού
AHEPA CUP 2020 Beach Volleyball tournament
«Τα καλούδια της μάνας μου» - To νέο βιβλίο του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Πολιτιστικός σύλλογος Ανωχωριτών - Ενημέρωση σχετικά με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Δελτίο τύπου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος στη Δορβιτσά
"Ο εν Πάτραις Ναυπακτιακός Σύνδεσμος»: Από τους Αγ. Πάντες… στον Αγ. Χαράλαμπο
Ναυπακτιακός Σύνδεσμος Εν Πάτραις - "Ο Άγιος Χαράλαμπος" - Nαυπακτιακή Φωνή
Καταφύγιο Ναυπακτίας «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ»
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Αράχωβα Ορεινής Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - Ακύρωση συνεστίασης
Σύλλογος Τερψιθεατών - Αναβολή Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - Αναβολή του ετήσιου χορού
Ετήσιος χορός του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας
Το νέο Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ετήσιος χορός του Σύλλογου Δορβιτσωτών "Η Αναγέννηση"
Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Συνοπτική παρουσίαση του έργου του συλλόγου στη δεκαετία 2009-2019
Κοπή πίτας του Σωματείου Μουσικών "Ορφέας"
Ετήσιος χορός - κοπή πίτας του Συλλόγου Στρανωμιτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ετήσιος χορός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κυδωνιωτών Ναυπακτίας "Η Γούστιανη"
Αρχαιότητες στην πόλη της Ναυπάκτου
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Αναβολή ετήσιου χορού
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Εθελοντική Αιμοδοσία
Κοπή πίτας του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ο Δήμος Ναυπακτίας δημιουργεί Επιτροπή Προσβασιμότητας μετά από αίτημα του Συλλόγου "ΑΛΚΥΟΝΗ"
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Κοπή πίτας
Ο Σύλλογος Στρανωμιτών Ναυπακτίας " Ο Άγιος Νικόλαος" στην εκδήλωση της ΠΑΝ.ΣΥ.
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα τῶν Ναυπακτίων Πατρῶν
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Βελβινιωτών "Η Αγία Τριάδα" - Κοπή πίτας
Ναύπακτος: Ιστορική αναδρομή του Λεπάντο
Συλλόγος Ελευθέριανιτών Ναυπακτίας "Η Αγία Παρασκευή" - Κοπή πίτας
Σύλλογος Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Εορταστικό Αντάμωμα
Η ΑΛΚΥΟΝΗ διεκδικεί, ο Δήμαρχος δεσμεύεται
Νεοχώρι Ναυπακτίας - Γιορτή Βραστού 2019
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρούζας "Ο Άγιος Αθανάσιος" - Βιβλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου του Λάκη Καλαβρουζιώτη
Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ.) - Όργανα της Εταιρείας
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρούζας "Ο Άγιος Αθανάσιος" - Ανάβαση Κλόκοβας
Σύλλογος Καστανιωτών Ναυπακτίας "Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος" - Έκδοση ημερολογίου 2020
Β΄ Πανναυπακτιακό Αναπτυξιακό Συνέδριο - Πρόγραμμα Συνεδρίου
Nέο Δ.Σ στό Σύλλογο Γυναικών Αγίου Δημητρίου
Εκδήλωση στη Μανδρινή Ναυπακτίας
14ο Αντάμωμα Απανταχού Ποδιωτών
Σύλλογος Κρυονεριτών “Ο Άγιος Γεώργιος”- Γιορτή «Γιορτή μελιού & καρυδιού»-μουσικοχορευτική βραδιά μΣύλλογος Κρυονεριτών “Ο Άγιος Γεώργιος”: Γιορτή Μελιού & Καρυδιού
Πολιτιστικός Σύλλογος Ριγανιωτών - Γιορτή της νεολαίας 2018
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην Κλεπά
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Αχλαδόκαστρο
Αντάμωμα των Απανταχού Καστανιωτών
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στράνωμας - Αντάμωμα στο Καρέλι
Σύλλογος Απανταχού Φαμηλιωτών - Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2018
Το ετήσιο καλοκαιρινό αντάμωμα στον Πέρκο
Καλοκαιρινή συνάντηση της Αδελφότητας Ναυπακτίων "Ο Έπαχτος"
Σύλλογος Κεντρικής - Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων
Σύλλογος των Απανταχού Πλατανιτιωτών - Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων
Σύλλογος Ποκιστιάνων - Αντάμωμα 2018
Πρόγραμμα εκδηλώσεων των Συλλόγων του Πλατάνου
Ετήσιο Αντάμωμα του Συλλόγου Απανταχού Παλαιοπυργιωτών
Σύλλογος Χομοριτών Ναυπακτίας - Εκδήλωση ονοματοδοσίας της πλατείας του χωριού / Αντάμωμα
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδήλωση Μνήμης, Αναγνώρισης και Τιμής