user_mobilelogo

Ἡ Ναύπακτος ἑόρτασε τόν Προφήτη Ἠλία στό Κάστρο της, μιά ἑορτή πού συμπίπτει μέ τήν ἡμέρα χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου της κ. Ἱεροθέου. Ἐφέτος μάλιστα συμπληρώνονται 25 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας, τό λεγόμενο ἀργυροῦν Ἰωβηλαῖο, γεγονός γιά τό ὁποῖο ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος αὐτές τίς ἡμέρες τίς εὐχές τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, χωρίς νά διοργανωθῆ ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κάποια ἰδιαίτερη ἐκδήλωση γιά τό γεγονός αὐτό.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ναυπάκτου, τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἐνορίας καί τῶν τριῶν Διακόνων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἐνῶ ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στήν ὁποία ἀνήκει καί τό Ἐξωκκλήσι.

Στόν Ἑσπερινό παρέστησαν ὁ Βουλευτής κ. Σπήλιος Λιβανός, ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Μαρία Σαλμᾶ, ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, Ἀντιδήμαρχοι τοῦ Δήμου, ὁ Πρόεδρος καί μέλη τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Ναυπακτίων κ. Κωνσταντῖνος Βουτσινᾶς, ὁ ὁποῖος καί προσέφερε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν μελῶν του, καί πολλοί Ναυπάκτιοι πού γέμισαν τό θαυμάσιο τοπίο γύρω ἀπό τό γραφικό Ἐξωκκλήσι.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος στόν λόγο του παρουσίασε τίς τρεῖς διδασκαλίες-ἑρμηνεῖες γιά τό πρόσωπο τοῦ Προφήτη Ἠλία, τήν Ἰουδαϊκή πού παραμένει μεσσιανική, τήν Χριστιανική πού εἶναι αὐθεντική γιατί δόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό καί σύμφωνα μέ αὐτή ὁ Προφήτης Ἠλίας προετύπωσε τόν Τίμιο Πρόδρομο, καί τήν Μουσουλμανική πού εἶναι παραχάραξη τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Στήν συνέχεια ἐξῆρε τήν ἀνωτερότητα τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας καί τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, πού διαφέρει ἀπό ἄλλες θρησκεῖες, μάλιστα ἀπό τόν μουσουλμανισμό, ὁ ὁποῖος ἁπλώθηκε στόν κόσμο μέ τήν βία, τίς σφαγές καί τούς ἐξαναγκασμούς, ὅπως ἀπό τόν 14ο αἰώνα τό εἶχε ἐπισημάνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς συζητώντας μέ τούς Ὀθωμανούς πού γιά πρώτη φορά πέρασαν στήν Εὐρώπη.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν Γέροντά του, τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης, πού ἔχει ρίζες ἀπό τόν Πλάτανο Ναυπακτίας, καί ἀποτελεῖ τό νέο καύχημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὅλης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς φωτογραφίες τοῦ Ἑσπερινοῡ ΕΔΩ

*

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ στό Κάστρο λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος.

Ὁ Σεβασμιώτατος, πού ὡς Ναυπάκτιος καί Ἐνορίτης τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εὐλαβεῖται καί ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τό Ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, μίλησε γιά τήν ἀποστασία ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ προφήτη Ἠλία καί εἶπε ὅτι ἡ ἀποστασία αὐτή ὑπάρχει καί στίς ἡμέρες μας. Ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως, δέν ὑπάρχει σωτηρία, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Πολύκαρπος. Ἀναφέρθηκε καί στήν ἐπέτειο τοῦ Ποιμενάρχη τῆς Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, τονίζοντας ὅτι ἀγάπησε τήν Μητρόπολή του, καί ἐνῶ τοῦ δόθηκαν εὐκαιρίες γιά μετάθεση σέ ἄλλη μεγαλύτερη καί πλουσιότερη, ὁ ἴδιος προτίμησε «τήν πρώτη νύμφη, τήν πρώτη ἀγάπη, αὐτή πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός», δηλαδή τήν Μητρόπολη Ναυπάκτου καί ἔτσι «ἔμεινε μαζί μας» στήν Ναύπακτο.

*

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὅπου τέλεσε καί τήν χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ π. Κωνσταντίνου Βακάλογλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του ἀναφέρθηκε στόν ἑορτάζοντα Προφήτη Ἠλία καί συγκεκριμένα στό περιστατικό μέ τήν τέλεση θυσιῶν ἀπό τόν Προφήτη Ἠλία καί ἀπό τούς εἰδωλολάτρες Ἱερεῖς τοῦ Ἄλσους, προκειμένου νά δεῖ ὁ λαός τίνος ἡ θυσία θά γίνη εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Θεό. Οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων δέν μπόρεσαν μέ τήν προσευχή τους νά προκαλέσουν φωτιά ἀπό τόν οὐρανό γιά νά ἀνάψη ὁ βωμός τους, κάτι πού κατόρθωσε ὁ Προφήτης μέ τήν προσευχή του.

Εἶπε ὅτι ἡ θυσία αὐτή τοῦ Προφήτη Ἠλία εἶναι προτύπωση τῆς θείας Λειτουργίας, κατά τήν ὁποία ὁ Ἀρχιερεύς ἤ ὁ Ἱερεύς προσεύχεται καί κατέρχεται τό πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μεταβάλλει τόν ἄρτο καί τόν οἶνο σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Ὅσοι εἴμαστε ἀπροετοίμαστοι πνευματικά δέν βλέπουμε τό μυστήριο αὐτό. Ὅμως οἱ ἅγιοι, ὅπως ὁ νεοφανής ἅγιος Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ καί ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἔβλεπαν τό Ἅγιον Πνεῦμα κατά τήν θεία Λειτουργία ἤ μετά ἀπό αὐτή. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ἕνα χωρίο ἀπό τά ἔργα τοῦ ἁγίου Συμεών πού μαρτυρεῖ, ὡς νά συνέβη σέ τρίτο πρόσωπο, ὅτι ποτέ δέν λειτούργησε χωρίς νά δῆ τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπως τό εἶδε ὅταν χειροτονήθηκε καί ὁ Μητροπολίτης ἔλεγε τήν εὐχή τῆς χειροτονίας. Καί τό Ἅγιον Πνεῦμα τόν διαβεβαίωσε μυστικά ὅτι ἔτσι ἐπιφοιτᾶ σέ ὅλους τούς Προφῆτες καί τούς Ἀποστόλους καί στούς τωρινούς ἐκλεκτούς καί ἁγίους τοῦ Θεοῦ.

Μέ τά λόγια αὐτά εὐχήθηκε στόν νέο Ἱερέα καλή Ἱερωσύνη,  νά ἔχη τόν ζῆλο καί τήν ἔμπνευση τοῦ Προφήτη Ἠλία καί ἐπανέλαβε τήν εὐχή τοῦ ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης, πού ἔλεγε κατά τίς χειροτονίες «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου» (Ματθ. κε΄, 21), καί τήν προτροπή του πρός τόν χειροτονούμενο, νά γίνη μάρτυρας ὑπερασπίσεώς του κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως.

*

Μετά τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας, αὐθόρμητα καί μέ πρωτοβουλία τῶν Ἱερέων, ἀπευθύνθηκαν εὐχαριστίες καί εὐχές πρός τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἐπέτειο τῶν 25 ἐτῶν τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας του.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο μέ τά ἑξῆς λόγια:

 «Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Χθές, 19 Ἰουλίου τῆς Ἁγίας Μακρίνας, καί σήμερα, ἡμέρα τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ, συμπληρώνονται 25 χρόνια –τό λεγόμενο ἀργυροῦν ἰωβηλαῖον– ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς καί τῆς χειροτονίας Σας, ἀντιστοίχως, ὡς Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

Μετά τήν εὐλογία καί τήν χαρά τῆς σημερινῆς χειροτονίας Πρεσβυτέρου πού τελέσατε γιά τήν Μητρόπολή μας, δεχθεῖτε, παρακαλοῦμε, τίς εἰλικρινεῖς συγχαρητήριες εὐχές μας γιά τήν σημαντική αὐτή ἐπέτειο, καί τίς εὐχαριστίες μας γιά ὅ,τι πράττετε καί λέγετε γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας καί γιά τήν θεραπεία καί τήν σωτηρία μας.

Σεβασμιώτατε, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ μόλις ἁγιοκαταταχθέντος Γέροντός σας Ἁγίου Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης, ἐφαρμόσατε αὐτά τά χρόνια ἀπαρέγκλιτα τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ στήν ποιμαντική Σας διακονία.

Συνδέετε τήν ποιμαντική μέ τήν θεολογία καί ἀντιστρόφως· πολιτεύεσθε ὡς μαθητής τῶν μεγάλων Πατέρων· ποιμαίνετε μέ σκοπό τήν θεραπεία καί τήν καθοδήγηση τῶν Χριστιανῶν πρός τήν ἄνω λαμπροφορία· ἐνεργεῖτε πάντα δυνάμει τοῦ πνευματικοῦ νόμου, ἀνυστερόβουλα καί μέ μόνον σκοπό τήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶστε ὁ κατ' ἐξοχήν πρεσβευτής τοῦ συνοδικοῦ καί ἱεραρχικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας· εἶστε δημοκρατικός στίς σχέσεις Σας πρός τόν κόσμο.

Σέβεσθε τήν ἐλευθερία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, γι' αὐτό καί γνωρίζετε νά συνδιαλέγεσθε, καί νά καλλιεργεῖτε μέ τόν λόγο Σας πάντα μαθητές καί οὐδέποτε ὀπαδούς·  διδάσκετε ὅτι οἱ μαθητές σας, πού μέ ἄλλη ἔννοια ὀνομάζονται καί παιδιά πνευματικά, εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας· ἐργάζεσθε πάντα ἐκκλησιαστικῶς, ἑνοποιητικῶς, εἰρηνοποιῶς.

Δέν ἐγκαταλείψατε οὔτε μιά ἡμέρα τό ποίμνιό σας, ἀλλά παραμένετε ἐδῶ, κοντά του γιά εἴκοσι πέντε χρόνια μέρα καί νύκτα, λειτουργώντας, διδάσκοντας, καθοδηγώντας, κοπιάζοντας γιά τίς ποικίλες ἀνάγκες του, πνευματικές καί ὑλικές, ὑπομένοντας, μακροθυμώντας, πάντα εὐλογῶν καί πάντα εὐχόμενος.

Τό φῶς στό παράθυρο τοῦ γραφείου σας, στήν πλατεία, στό λιμάνι τῆς Ναυπάκτου, ὡς ἄλλο κανδήλι ἀφοσιώσεως, παραμένει ἀκοίμητο γιά 25χρόνια, γιά νά φωτίζη στίς θεοπειθεῖς προσευχές Σας καί στίς ἐμπνευσμένες γραφές Σας.

Μαρτυροῦμε προσωπικῶς γιά τήν ἀκρίβεια τῶν ἀνωτέρω,τά ὁποῖα ἐπιβεβαιώνονται πολυτρόπως.

Ἐπιβεβαιώνονται ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἐκτίμηση πού ἔχει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί προσωπικά ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος πρός τό πρόσωπό Σας, ὥστε νά Σᾶς ἀναθέτουν δύσκολες εἰρηνοποιητικές ἀποστολές καί νά ζητοῦν τήν γνώμη τῆς καθαρῆς Σας σκέψεως. Πρόσφατα μέσα στήν συνοχή τῆς πανδημίας, ὅλοι οἱ Ναυπάκτιοι σᾶς καμάρωσαν ὡς τόν μόνον ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας μας πού κλήθηκε νά ἐνημερώση, νά εἰρηνεύση καί νά παρηγορήση τόν λαό.

Ἐπιβεβαιώνονται ἀπό τήν ἐκτίμηση πού τρέφει πρός τό πρόσωπό Σας παλαιόθεν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἡ κορυφή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ἐκτίμηση ἐκφράζει πολυτρόπως, θεωρώντας Σας μεγάλο θεολόγο.

Ἐπιβαιώνονται ἀπό τήν ἀποδοχή πρός τό πρόσωπό σας τῶν ὀρθοδόξων μοναχῶν, ἀφοῦ τά τελευταῖα χρόνια Σᾶς καλοῦν νά ὁμιλῆτε γιά τόν ὀρθόδοξο μοναχισμό καί νά ἀναπτύσσετε βαθειά θέματα πνευματικῆς ζωῆς ἀκόμη καί σέ αὐτό τό παγκόσμιο λίκνο τοῦ μοναχισμοῦ, στό Ἅγιον Ὄρος, πράγμα πρωτοφανές, ἐνῶ μεγάλες Ἱερές Μονές, καί τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀδολεσχοῦν στόν λόγο Σας, εἴτε τῶν βιβλίων Σας, εἴτε τόν προφορικό.

Ἐπιβεβαιώνονται καί ἀπό τήν ἀποδοχή τοῦ λόγου Σας ἀπό τήν παγκόσμια Ὀρθοδοξία. Πέρα ἀπό τήν εὐρεία κυκλοφορία τῶν ἁγιοπατερικῶν βιβλίων Σας, οἱ πιστοί, οἱ Θεολόγοι, καί οἱ Κληρικοί τῶν ἐκεῖ ποιμνίων ἀναζητοῦν τήν ὀρθόδοξη πατερική θεολογία Σας, τήν καθαρή σκέψη καί τόν σαφῆ καί σοφό λόγο Σας.

Ἡ 25ετία τῆς Ἀρχιερωσύνης Σας συμπίπτει καί μέ τήν ἀνάδειξη πολλῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα μέ τόν ἀνάδειξη τοῦ Ἁγίου Γέροντός Σας Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης τοῦ Θαυματουργοῦ.

Εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι οἱ νεοφανεῖς αὐτοί Ἅγιοι συνδέονται ἄμεσα μέ τήν ζωή Σας. Συνεχῶς ὁμιλεῖτε, διδάσκετε, μεταφέρετε τόν λόγο καί τήν θεολογία τους, τούς γνωρίσατε, συζητήσατε μαζί τους, τούς ἀγαπήσατε καί Σᾶς ἀγάπησαν, καί ἀξιωθήκατε νά κάνετε γιά τούς περισσότερους τήν πρόταση πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν ἁγιοκατάταξή τους. Ὁμιλῶ γιά τούς ἁγίους Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, Σωφρόνιο τόν Ἀθωνίτη καί Ἡσυχαστή καί τόν Γέροντά Σας Καλλίνικο Ἐπίσκοπο Ἐδέσσης τόν θαυματουργό.

Σέ αὐτούς προστίθενται ὁ Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής καί ὁ Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης. Ἁγιόλεκτος σύλλογος, συνασπισμός ἀρραγής.

Σεβασμιώτατε, ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Δέν μπορῶ νά ἐπεκταθῶ περισσότερο αὐτή τήν στιγμή, ἀλλά νομίζω ὅτι τό ὄνομα, Ναυπάκτου Ἱερόθεος, πού ἀκούγεται πολύ εὐρύτερα τῶν ὁρίων τῆς μικρῆς πόλεώς μας, ἀποτελεῖ ἐγγύηση θεολογικοῦ, ἀληθοῦς, συνετοῦ καί σοφοῦ λόγου, ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί ἀνάλογης βιοτῆς.

Εὐχόμαστε, Σεβασμιώτατε, ταπεινά, νά Σᾶς ἔχη ὁ Θεός ὑγιῆ καί δυνατό νά ἑορτάσετε καί τά 50 χρόνια Ἀρχιερωσύνης Σας, πρός δόξαν τοῦ Ὀνόματός Του, ἔπαινο τῆς μητέρας μας Ἐκκλησίας καί ὠφέλεια πάντων ἡμῶν.

Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα».

*

Στήν συνέχεια, ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Εἰρηναῖος Κουτσογιάννης καί ἁγιογράφος, προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης, πού μόλις φιλοτέχνησε. Ὁ π. Εἰρηναῖος χαρακτήρισε τιμή καί εὐλογία τήν ἱστόρηση τῆς εἰκόνος τοῦ ἁγίου Καλλινίκου. Εἶπε ὅτι ἔβαλε ὅλη τήν τέχνη του γιά νά «παρουσιάσω τήν ἁγία μορφή τοῦ ἁγίου Γέροντός σας, νά τήν ἔχετε δίπλα σας καί νά ἀτενίζετε καθημερινά σέ αὐτή τήν ἁγιασμένη μορφή τῶν ἡμερῶν μας». Εἶπε ὅτι ἐπέλεξε σέ συνεννόηση μέ τόν Πρωτοσύγκελλο αὐτή τήν στιγμή γιά νά προσφέρη τήν εἰκόνα στόν Σεβασμιώτατο καί «νά σᾶς εὐχηθῶ ταπεινά καί υἱϊκά ὁ Θεός νά σᾶς δίνη μακροημέρευση, ὑγεία, δύναμη, ἐνίσχυση στό πλούσιο ἀρχιερατικό σας ἔργο, διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Γέροντός σας, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, τοῦ νέου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας».

Τέλος, ἡ Ἐνορία τοῦ ἁγίου Δημητρίου προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο μιά δέσμη λουλούδια, μαζί μέ τίς εὐχές ὅλης τῆς Ἐνορίας. Προσφέροντάς τα ἡ νηπιαγωγός Ἀγγελική Λαουρδέκη –ἡ ὁποία εἶναι τό πρῶτο παιδί πού βάπτισε ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν ἐνθρόνισή του στήν Ναύπακτο, πρίν ἀπό 25 χρόνια– εἶπε:  «Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης, τά στελέχη καί τά μέλη τῶν Ἐνοριακῶν Συνάξεων καί τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ἐνορίας μας, ἐκφράζουμε στόν σεπτό Ποιμενάρχη μας, Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 25ετίας ἀπό τήν χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη τῆς Μητροπόλεώς μας, τίς μετ' εὐχαριστίας εὐχές μας γιά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τοῦ θεοφιλοῦς ἔργου του, διοικώντας, ποιμαίνοντας, θεολογώντας, μέ λόγο προφορικό καί συγγραφές, ἀνοίγοντας διεξόδους στά ἀδιέξοδα, ἑνοποιώντας τούς πάντες μέ τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, πού ζῆ μέσα στήν Ἐκκλησία, τῆς διδασκαλίας καί τῶν μυστηρίων τῆς ὁποίας διαρκῶς ἀναδεικνύεται φωτιστικός κήρυκας καί πιστός οἰκονόμος».

Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς φωτογραφίες τῆς Θ. Λειτουργίας ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά δεῖτε τό βίντεο μέ τήν προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά δεῖτε τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας ΕΔΩ

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Επικαιρότητα

Κατεπείγουσα σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 23-10-2020
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 23-10-2020
Ἐκταφή καί Ἀνακομιδή Λειψάνων τοῦ ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης «Κοσμήματος τῆς Ἐκκλησίας»
Ο Δήμος Ναυπακτίας διασφαλίζει την πυροπροστασία των σχολικών του μονάδων 262.489,96 ευρώ από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
«Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας» από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ναυπακτίας
Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Ενηλίκων από τον Δήμο Ναυπακτίας
Στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου Ναυπάκτου προχωρά ο Δήμος Ναυπακτίας
Προκόπης Παυλόπουλος – “Τί μας διδάσκει η Ναυμαχία της Ναυπάκτου”
Ο Δήμος Ναυπακτίας παρουσιάζει το video-αφιέρωμα της 449ης Επετείου
Αναδεικνύεται η διαδρομή που οδηγεί στο Κάστρο της Ναυπάκτου
ΣΤ΄ Θεολογικό Συνέδριο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου γιά τόν ἅγιο Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη
Ἑορτή Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 30/9/2020
Ξεκινούν τα μαθήματα για την Παιδική Χορωδία Ναυπάκτου
Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονέων από τον Δήμο Ναυπακτίας
60.000 ευρώ για τη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του Λιμανιού της Ναυπάκτου
Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου η πρώτη συνάντηση για την Παιδική Χορωδία
Κουρά νέου Μοναχοῦ στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης Ναυπακτίας
Επί ποδός ο μηχανισμός του Δήμου Ναυπακτίας για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων
Έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ναυπακτίας για την επερχόμενη κακοκαιρία Β.Γκίζας: «Είμαστε επιφυλακή ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε έκτακτο γεγονός»
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος στόν ἁγιασμό τῶν 1ου καί 2ου Λυκείων καί Γυμνασίων Ναυπάκτου
Mήνυμα του Δημάρχου Ναυπακτίας, κ. Βασίλη Γκίζα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου
«Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» στον Δήμο Ναυπακτίας
Σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο κ.Βασίλη Γκίζα με τους φορείς υγείας
Τηλεφωνική και μέσω e-mail εξυπηρέτηση από τις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας
Απολυμάνσεις σε κεντρικά σημεία της Ναυπάκτου Βασίλης Γκίζας: «Ο κάθε ένας από εμάς, προσωπικά, θα πρέπει να συμβάλλει στο να μην εξαπλωθεί ο ιός»
Έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΝ για το μέλλον των ΚΔΑΠ Βασίλης Γκίζας: «Τα ΚΔΑΠ του Δ.Ναυπακτίας θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους»
Έργα που θωρακίζουν την Αιτωλοακαρνανία αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας
Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Πωκίστα Ναυπακτίας
Υποτροφίες στο ΕΑΠ για Ρομά, Ωφελούμενους Αστεγίας και πρώην φιλοξενούμενους ή φιλοξενούμενους δομών παιδικής προστασίας
Τον Καπετάνιο και τον Μηχανικό του ferry boat «Σαλαμινομάχος» τίμησε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας
Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκτούν Κοινότητες του Δ.Ναυπακτίας
Ἑορτή ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν Καλαβρούζα Ναυπακτίας
Με την Εθνική Λυρική Σκηνή έπεσε η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας
Διάψευση εἰδήσεως
Ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Παλαιοπαναγιά καί τόν Πλάτανο Ναυπακτίας
Μιά ἐπαναλαμβανόμενη προσφορά γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου
Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Ρεσιτάλ με έργα του Μίκη Θεοδωράκη στις 18 και 19 Αυγούστου από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Κάστρο Αντιρρίου

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Εορτασμός υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Beach Volley: Τουρνουά Blind Mix στη Ναύπακτο
Κυκλοφόρησε το βιβλίο ''Στα δυτικά της Ρούμελης'' Ιστορία - Λαογραφία του Παντελή Σπ. Σπαρτινού
AHEPA CUP 2020 Beach Volleyball tournament
«Τα καλούδια της μάνας μου» - To νέο βιβλίο του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Πολιτιστικός σύλλογος Ανωχωριτών - Ενημέρωση σχετικά με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Δελτίο τύπου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος στη Δορβιτσά
"Ο εν Πάτραις Ναυπακτιακός Σύνδεσμος»: Από τους Αγ. Πάντες… στον Αγ. Χαράλαμπο
Ναυπακτιακός Σύνδεσμος Εν Πάτραις - "Ο Άγιος Χαράλαμπος" - Nαυπακτιακή Φωνή
Καταφύγιο Ναυπακτίας «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ»
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Αράχωβα Ορεινής Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - Ακύρωση συνεστίασης
Σύλλογος Τερψιθεατών - Αναβολή Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - Αναβολή του ετήσιου χορού
Ετήσιος χορός του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας
Το νέο Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ετήσιος χορός του Σύλλογου Δορβιτσωτών "Η Αναγέννηση"
Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Συνοπτική παρουσίαση του έργου του συλλόγου στη δεκαετία 2009-2019
Κοπή πίτας του Σωματείου Μουσικών "Ορφέας"
Ετήσιος χορός - κοπή πίτας του Συλλόγου Στρανωμιτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ετήσιος χορός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κυδωνιωτών Ναυπακτίας "Η Γούστιανη"
Αρχαιότητες στην πόλη της Ναυπάκτου
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Αναβολή ετήσιου χορού
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Εθελοντική Αιμοδοσία
Κοπή πίτας του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ο Δήμος Ναυπακτίας δημιουργεί Επιτροπή Προσβασιμότητας μετά από αίτημα του Συλλόγου "ΑΛΚΥΟΝΗ"
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Κοπή πίτας
Ο Σύλλογος Στρανωμιτών Ναυπακτίας " Ο Άγιος Νικόλαος" στην εκδήλωση της ΠΑΝ.ΣΥ.
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα τῶν Ναυπακτίων Πατρῶν
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Βελβινιωτών "Η Αγία Τριάδα" - Κοπή πίτας
Ναύπακτος: Ιστορική αναδρομή του Λεπάντο
Συλλόγος Ελευθέριανιτών Ναυπακτίας "Η Αγία Παρασκευή" - Κοπή πίτας
Σύλλογος Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Εορταστικό Αντάμωμα
Η ΑΛΚΥΟΝΗ διεκδικεί, ο Δήμαρχος δεσμεύεται
Νεοχώρι Ναυπακτίας - Γιορτή Βραστού 2019
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρούζας "Ο Άγιος Αθανάσιος" - Βιβλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου του Λάκη Καλαβρουζιώτη
Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ.) - Όργανα της Εταιρείας