user_mobilelogo

dim_sym

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18.30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

dim_sym
Συνεδριάζει την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2013. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
3. Καθορισμός τιμών ζώνης ακινήτων (κτισμάτων) για τον υπολογισμό του τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
4. Καθορισμός τιμών ζώνης ακινήτων (οικοπέδων) για τον υπολογισμό του τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου και έγκριση τευχών δημοπράτησης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (υποέργο 1)».(Εισηγ.κ. Τσέλιος).
6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
7. Ορισμός υπαλλήλου ως μέλους στην επιτροπή για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ»,συγκρότηση της επιτροπής και ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή του. (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
8. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση 1ου Σταδίου - Φάση Β' του έργου ΧΥΤΑ Ναυπάκτου - Κατασκευή Κυττάρου 2ης Χρονικής περιόδου». (Εισηγ.κ. Τσέλιος).
9. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία και Τεχνικά». (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
10. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (Παράκαμψη Δ.Δ. Βλαχομάνδρας) αναδόχου Κοινοπραξίας Φούντζηλας Βασίλειος - Φούντας Νικόλαος». (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
11. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στην Τ.Κ. Αχλαδόκαστρου της Δ.Ε. Πλατάνου-έγκριση δαπάνης. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
12. Αίτηση της κ. Δημητροπούλου Γεωργίας για την έναρξη ή όχι της διαδικασίας απαλλοτρίωση τμήματος ιδιοκτησίας. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
13. Αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Προβολή & Προώθηση Πλεονεκτημάτων της περιοχής Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»», του Δήμου Ναυπακτίας, του Μέτρου 41, του άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 179329. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας στην ημερίδα που διοργανώνει η 22η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Ναύπακτο και έγκριση δαπάνης. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
15. Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής που υλοποιείται από το Δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
16. Κλείσιμο λογαριασμού του πρώην Δήμου Πυλλήνης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο». (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
18. Διαγραφή χρεών του κ. Τσιλιγιάννη Αθανάσιου από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
19. Διαγραφή χρεών του κ. Μετάνοια Γρηγόρη από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
20. Καθορισμός ανώτατου αριθμού επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
21. Παροχή γνώμης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄& Β΄. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
22. Παροχή γνώμης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου τύπου Β εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος και για το έτος 2014. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
23. Έγκριση επιλογής νηπίων - βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
24. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ναυπακτίας 3η έκδοση (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ). (Εισηγ. κ. Τσέλιος).
25. Εισήγηση για βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής ύστερα από υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων χρήσης βοσκοτόπων και επιβολή του αναλογούντος προστίμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
26. Καθαρισμός χώρου εμποροπανήγυρης. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
27. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου-έγκριση δαπανών. (Εισηγ. κ. Zιαμπάρα).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σικώλας Χρήστος
dim_sym
Συνεδριάζει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

dim_sym

Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Άρθρα - Επικαιρότητα

Απαντήσεις του εκπροσώπου Τύπου της Εκκλησίας στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» – ΣΚΑΙ tv

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης Δυτικής Ελλάδας

Δήμος Ναυπακτίας - Πτώση βραχών στο Χάνι της Ρέρεσης

Έφτασαν τέσσερα ακόμα νέα οχήματα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Ελλάδα, ενώ αναμένονται άλλα είκοσι

menoumedytikiellada.gr: Το νέο Portal της ΠΔΕ και Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ναυπακτίας και Δωρίδας: Covid -19 – Παρατηρητήριο συνεπειών και αναγκών

Ναυπακτιακός Σύνδεσμος Εν Πάτραις - "Ο Άγιος Χαράλαμπος" - Nαυπακτιακή Φωνή

Καταφύγιο Ναυπακτίας «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ»

Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Ναυπακτίας στο πλευρό των δημοτών

Προσκλητήριο Ν. Φαρμάκη στον επιχειρηματικό κόσμο της Δυτικής Ελλάδας για τη στήριξη των νοσοκομείων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας διαθέτει το μισό μισθό του για τους δύο επόμενους μήνες στον ειδικό λογαριασμό για τον κορονοϊό

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας - Προστασία όλων των εργαζομένων που σηκώνουν το βάρος της υγειονομικής κρίσης

Δήμος Ναυπακτίας - Το έργο της ανάπλασης συνεχίζεται κανονικά. Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών

Την απορρόφηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής προς όφελος των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων προτείνει ο Νεκτάριος Φαρμάκης

«Μένω στό σπίτι», ἀλλά «τί κάνω στό σπίτι;» τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Δ΄ Κυριακή Νηστειῶν στήν Ναύπακτο – «Ἡ πνευματική ἰατρική ἐγκυκλοπαίδεια» (video)

Δήμος Ναυπακτίας - Ενημέρωση

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ναυπακτίας και Δωρίδας - Σημαντική ενημέρωση επαγγγελματιών

Με το ποσό των 554.000 ευρώ ενισχύει η Περιφέρεια τα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

Τηλεοπτική συνέντευξη Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱεροθέου γιά τόν Κορωνοϊό (video)

Νεότερη ενημέρωση από τον Δήμο Ναυπακτίας για τα επικαιροποιημένα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού

Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου - Δελτίο Τύπου

Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες από τα ΚΕΠ Δήμου Ναυπακτίας

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ - Εξ΄ αποστάσεως απασχόληση του προσωπικού από 16/3

Δήμος Ναυπακτίας - Οδηγίες προς τους δημότες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - Ακύρωση συνεστίασης

Σύσκεψη συντονισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον κορωνοϊό

Σύλλογος Τερψιθεατών - Αναβολή Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου

Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - Αναβολή του ετήσιου χορού

Ετήσιος χορός του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας

Το νέο Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"

Ετήσιος χορός του Σύλλογου Δορβιτσωτών "Η Αναγέννηση"

Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Συνοπτική παρουσίαση του έργου του συλλόγου στη δεκαετία 2009-2019