user_mobilelogo
new_ds
Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

new_ds

Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

new_ds
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικαιροποίηση της αρ.520/2012 απόφασης Δ.Σ. περί «Παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία παραρτήματος του ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ. στο Δήμο Ναυπακτίας».(εισηγητής κ. Ράπτης)
2. Εγκριση εγγραφών νηπίων - βρεφών στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (Εισηγ. κ. Σιαμαντάς)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε πλατεία Κοσμά Αιτωλού".(εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ"". (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Ανάπλαση - Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση πλατειών Φαρμάκη - Πια - Κεφαλοβρύσου - Τζαβελλαίων - Ησιόδου και Οξύλου". (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός - μειωτικός) του έργου: "Συντήρηση-ανακαίνιση Δημαρχείου και παραδοσιακών κτιρίων του Δήμου". (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Αποδοχή δωρεάς μελετών για το έργο ¨Αποκατάσταση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ελατόβρυσης και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Καθορισμός μελών βάση του άρθρου 5 και 6 της προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης» υποέργου «Ανάπλαση Δραγατσούλας Τ.Κ Σίμου» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή ΟΤΑ Δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή του στο πρόγραμμα ΄΄Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013΄΄ - δίκτυο ΄΄ ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΄΄ και τροποποίηση της αρ. 389/2012 ΑΔΣ. ( εισηγητής κ. Δήμαρχος)
11. Λήψη απόφασης για την εκποίηση κινητών αντικειμένων και για τον καθορισμό των μελών της επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση αντικειμένων. (Εισηγ. κ. Κοτσανάς)
12. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισηγητής κ. Σύψας)
13. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου "Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ.Δ.Ε. Πλατάνου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα προσβασιμότητας για Α.Μ.Ε.Α.». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πυλήνης (Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γάβρος)». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
17. 3η Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
19. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους δικαιούχους αιρετούς του Δήμου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
20. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημ. Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία ( άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06). (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
21. Προπληρωμή δαπανών του έργου «Διατήρηση & ανάδειξη πολιτιστικής εκδήλωσης Γιορτή Καστάνου Άνω Χώρας» - προμήθεια εξοπλισμού & οπτικοακουστικών μέσων. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
22. Προπληρωμή δαπανών του έργου «Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας» - 4ος λογαριασμός- του προγράμματος leader. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
23. Έγκριση προϋπολογισμού 2015 κληροδοτήματος Δ. Πλούμη. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
24. Έγκριση προϋπολογισμού 2015 κληροδοτήματος Λεων. και Πολυξένης Τσώνη. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
25. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ναυπακτίας για την υπογραφή αίτησης προς την Τράπεζα Ελλάδος, για την έκδοση βεβαίωσης εκποίησης των μετοχών που προήλθαν από την Κληρονομιά Γραββάνη Νικολάου του Σπυρίδωνος. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
26. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
27. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
28. Παράταση μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή Γριμπόβου μέχρι νέας μισθώσεως χώρου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
29. Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων στην περιοχή Γριμπόβου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
30. Αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Χώμορης. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σιαμαντάς Γεώργιος
Φωτό: www.nafpaktianews.gr
dim_sym
Συνεδριάζει την Παρασκευή 22 Αυγούσου 2014 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκφραση ευχαριστιών προς τους εθελοντές και δωρητές για την λειτουργία των κοινωνικών και άλλων δομών του Δήμου. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
2. Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
3. Συζήτηση για τα προβλήματα που προέκυψαν από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α.-διαμαρτυρία για τις υπέρογκες χρεώσεις -απόφαση με προτάσεις για την άρση αδικιών. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 52.668,18 ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2014. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
6. Προπληρωμή δαπανών του έργου «Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας»-3ος λογαριασμός- του προγράμματος leader. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
7. Εγκριση απασχόλησης τριών μαθητών-τριών από τις σχολές μαθητείας μαγείρων ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ για την σχολική περίοδο 2014-2015. (Εισηγητής κ. Καρκατσούλης).
8. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Ανακαίνιση Δημοτικού ιατρείου Γαλατά» προϋπολογισμού 8.943,09 (χωρίς Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
9. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Αποδοτίας (πλην Κρυονερίων)» προϋπολογισμού 24.188,54 (χωρίς Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
10. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου» του αναδόχου Δημητρίου Αναγνωστόπουλου. (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
11. Πρώτη (1η ) παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου (πλην Κρυονερίων) του αναδόχου Σκαλιώτη Θεοδώρου. (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
12. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Άγιος Δημήτριος, Περδικόβρυση, Κλεπά, Αράχωβα, Νεοχώρι)» του αναδόχου Δημητρίου Ζησιμόπουλου. (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Άγιος Δημήτριος, Περδικόβρυση, Κλεπά, Αράχωβα, Νεοχώρι)» (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
14. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο κάτοικο του Δήμου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
15. Οικονομική ενίσχυση αθλητικού συλλόγου Α.Ο. Ατρόμητος Αντιρρίου. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
16. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 287/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για οικονομική ενίσχυση αθλητικού συλλόγου Γαβρολίμνης Χάλκειας «ο Προμηθέας». (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
17. Επιχορήγηση συλλόγου Δρομέων Ναυπάκτου «Lepanto Runners» για την διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων στις 21-9-2014 στην περιοχή Ευήνου. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
18. Προμήθεια λιπαντικών. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
19. Βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητής κ. Καρκατσούλης).
20. Παραχώρηση δημοτικών βοσκοτόπων σε ετεροδημότες και δημότες. (Εισηγητής κ. Καρκατσούλης).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σικώλας Χρήστος

Άρθρα - Επικαιρότητα

Απαντήσεις του εκπροσώπου Τύπου της Εκκλησίας στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» – ΣΚΑΙ tv

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης Δυτικής Ελλάδας

Δήμος Ναυπακτίας - Πτώση βραχών στο Χάνι της Ρέρεσης

Έφτασαν τέσσερα ακόμα νέα οχήματα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Ελλάδα, ενώ αναμένονται άλλα είκοσι

menoumedytikiellada.gr: Το νέο Portal της ΠΔΕ και Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ναυπακτίας και Δωρίδας: Covid -19 – Παρατηρητήριο συνεπειών και αναγκών

Ναυπακτιακός Σύνδεσμος Εν Πάτραις - "Ο Άγιος Χαράλαμπος" - Nαυπακτιακή Φωνή

Καταφύγιο Ναυπακτίας «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ»

Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Ναυπακτίας στο πλευρό των δημοτών

Προσκλητήριο Ν. Φαρμάκη στον επιχειρηματικό κόσμο της Δυτικής Ελλάδας για τη στήριξη των νοσοκομείων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας διαθέτει το μισό μισθό του για τους δύο επόμενους μήνες στον ειδικό λογαριασμό για τον κορονοϊό

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας - Προστασία όλων των εργαζομένων που σηκώνουν το βάρος της υγειονομικής κρίσης

Δήμος Ναυπακτίας - Το έργο της ανάπλασης συνεχίζεται κανονικά. Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών

Την απορρόφηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής προς όφελος των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων προτείνει ο Νεκτάριος Φαρμάκης

«Μένω στό σπίτι», ἀλλά «τί κάνω στό σπίτι;» τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Δ΄ Κυριακή Νηστειῶν στήν Ναύπακτο – «Ἡ πνευματική ἰατρική ἐγκυκλοπαίδεια» (video)

Δήμος Ναυπακτίας - Ενημέρωση

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ναυπακτίας και Δωρίδας - Σημαντική ενημέρωση επαγγγελματιών

Με το ποσό των 554.000 ευρώ ενισχύει η Περιφέρεια τα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

Τηλεοπτική συνέντευξη Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱεροθέου γιά τόν Κορωνοϊό (video)

Νεότερη ενημέρωση από τον Δήμο Ναυπακτίας για τα επικαιροποιημένα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού

Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου - Δελτίο Τύπου

Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες από τα ΚΕΠ Δήμου Ναυπακτίας

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ - Εξ΄ αποστάσεως απασχόληση του προσωπικού από 16/3

Δήμος Ναυπακτίας - Οδηγίες προς τους δημότες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - Ακύρωση συνεστίασης

Σύλλογος Τερψιθεατών - Αναβολή Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου

Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - Αναβολή του ετήσιου χορού

Ετήσιος χορός του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας

Το νέο Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"

Ετήσιος χορός του Σύλλογου Δορβιτσωτών "Η Αναγέννηση"

Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Συνοπτική παρουσίαση του έργου του συλλόγου στη δεκαετία 2009-2019

Ἁγίου Χαραλάμπους μέ τούς Ναυπακτίους τῶν Πατρῶν