user_mobilelogo

Yliko anaplasisΞεκίνησαν και συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες επίστρωσης της οδού Ν.Μπότσαρη στο λιμάνι της Ναυπάκτου, στο πλαίσιο του έργου της ανάπλασης. Με δεδομένη τη συζήτηση που γίνεται στην πόλη για την επιλογή του υλικού από τους δημότες που πραγματικά ενδιαφέρονται για τη σωστή εκτέλεσή του, αλλά και από εκείνους που σήμερα καταθέτουν τις δήθεν ενστάσεις τους για τις προβλέψεις του (ενώ οι ίδιοι διαχειρίστηκαν τις τύχες του στη λήψη καίριων αποφάσεων), ο Δήμος Ναυπακτίας, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενημερώνει αναλυτικά και με το σύνολο των στοιχείων για τα εξής:
Η μελέτη του έργου προβλέπει για την οδό Ν.Μπότσαρη την επίστρωσή της με φυσικούς κυβόλιθους, με λεία επιφάνεια, από πέτρα Καβάλας ή σχετική, φυσικής κοπής, χρώματος γκρι ανοιχτού, διαστάσεων 10x20x08 εκ ή 20x20x08-10 εκ. ή σχετικών. Το ίδιο ισχύει και για τους κυβόλιθους του ποδηλατόδρομου, των οποίων οι διαστάσεις είναι 20x20x08-10 εκ. Σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο της μελέτης η επιφάνεια των κυβόλιθων, προέλευσης Καβάλας, ή Δεματίου, ή Ιωαννίνων ή άλλης, πρέπει να είναι λεία και μη ολισθηρή.

Οι εγκρίσεις
Από τα ανωτέρω προβλεπόμενα της μελέτης επελέγη ο κυβόλιθος των εργασιών που είναι σε εξέλιξη, ακολουθώντας παράλληλα την κατά το νόμο διαδικασία λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Συγκεκριμένα έλαβε έγκριση, αφού κατασκευάστηκε σχετικό πλήρες δείγμα στο χώρο του εργοταξίου πίσω από το Δημαρχείο, το οποίο υπάρχει και σήμερα εκεί, από:

α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτν/νιας και Λευκάδος
β) την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδος
γ) την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας
δ) την ειδική διαπαραταξιακή επιτροπή που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ναυπακτίας κ.Βασίλη Γκίζα και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (η απόφασή της ήταν ομόφωνη από το σύνολο των μελών της). Να σημειωθεί επίσης ότι, στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν τρεις αρχιτέκτονες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωπος των Αρχιτεκτόνων της πόλης, καθώς και ο μελετητής του έργου κ. Γεώργιος Κέστος.

Τα πιστοποιητικά
Ακόμα, και σε συνέχεια των προβλέψεων της μελέτης, ο κυβόλιθος που επελέγη φέρει όλα τα προβλεπόμενα σχετικά πιστοποιητικά, δηλαδή: δήλωση επίδοσης, CE έτος 2020, πλήρεις εργαστηριακές δοκιμές και ISO.

Η σημασία της πρόβλεψης για «φυσική κοπή»
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μία σημαντική παρατήρηση, η οποία αφορά στο υλικό με το οποίο εκτελούνται οι εργασίες και σχετίζεται με τον τρόπο επεξεργασίας και στη συνέχεια τοποθέτησής του. Βάσει πάντα της μελέτης, θα πρέπει να λάβει χώρα, καταρχάς, «φυσική κοπή» της πέτρας, πράγμα που σημαίνει πως απαγορεύεται ρητά η κοπή της με τροχό ή μαχαίρι. Στην επιφάνειά της δε, και προκειμένου να λειανθεί, θα πρέπει να γίνει παρέμβαση από τους τεχνίτες (με σφυρί και καλέμι), ώστε να αφαιρεθούν τυχόν εξογκώματα και να είναι επίπεδη (λεία). Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί πως η μελέτη απαιτεί η πέτρα να είναι λεία και μη ολισθηρή και όχι πολύ λεία, όπως απαιτεί σε άλλα σημεία για άλλα υλικά του έργου (πχ. πλάκες πέτρας πεζοδρομίων) ούτε φυσικά γυαλιστερή ώστε, από τη μια να συνταιριάζει με τον παραδοσιακό χώρο που τοποθετείται (λιμάνι, καστρόπολη) και από την άλλη να μειωθεί ο κίνδυνος ολίσθησης των οχημάτων και των πεζών, ιδίως όταν βρέχει.

Γιατί δεν μπορεί να μπει η πέτρα της πλατείας Πια
Βάσει της μελέτης, λοιπόν, γίνεται κατανοητό ότι το υλικό της επίστρωσης απαγορεύεται ρητά να κοπεί σε οποιαδήποτε επιφάνειά του με τεχνητό τρόπο (τροχό ή μαχαίρι). Επειδή όμως, ορισμένοι στην πόλη παρουσιάζουν ως παράδειγμα κατάλληλης επίστρωσης την πέτρα που τοποθετήθηκε στην ανάπλαση της πλατείας Πια, δύο σημαντικές παρατηρήσεις προς γνώση των δημοτών και εκείνων που ασχολήθηκαν με τις τύχες της πόλης, αλλά δεν κατόρθωσαν να αντιληφθούν στο σύνολό τους τα δεδομένα του έργου, που οι ίδιοι δρομολόγησαν. Η πέτρα της πλατείας Πια αποτελεί αποτέλεσμα τεχνητής επεξεργασίας (κομμένη όχι με φυσικό τρόπο δηλαδή), πράγμα που όπως εξηγήσαμε αμέσως πριν δεν είναι επιτρεπτό να γίνει στο υλικό της ανάπλασης που τώρα είναι σε εξέλιξη. Ως προς αυτό, να ενημερώσουμε επίσης πως, πριν από την επιλογή του υλικού, εκπρόσωποι του Δήμου Ναυπακτίας αλλά και των αρμόδιων εμπλεκομένων Υπηρεσιών (Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας και Αρχαιολογικών Υπηρεσιών) επισκέφτηκαν με πρωτοβουλία του Δήμου την πλατεία Πια προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιλογής και της συγκεκριμένης πέτρας. Η επιλογή αυτή απορρίφθηκε επί τόπου, καθώς σύμφωνα με την άποψή τους δεν πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και δε συνάδει ο τρόπος επεξεργασίας της με το χαρακτήρα του λιμανιού και των γύρω από αυτό σημείων.

Η προέλευση του υλικού
Σχετικά με την προέλευση του υλικού, καθώς και επί αυτού γίνεται αρκετή συζήτηση από συγκεκριμένους κύκλους που έχουν κάνει τέχνη τη διασπορά ψευδών ειδήσεων (δεν είναι φυσικά σημερινό τους σύμπτωμα), η παραλαβή της γίνεται από γνωστό εργοστάσιο της περιοχής των Ιωαννίνων και φέρει μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του προϊόντος: ψαμμίτης (χρώμα: γκρι ως γκρι ανοικτό), Εμπορική ονομασία: ψαμμίτης Ιωαννίνων (Olivia), η οποία αναφέρεται και στη σχετική δήλωση επίδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα προϊόντα δομικών κατασκευών (EE) αριθ. 305/2011. Τέλος, και για να μη θεωρηθεί πως κάτι μένει αναπάντητο, ως προς την τιμή που παρουσιάζεται στον προϋπολογισμό της μελέτης, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η τιμή που θα πληρωθεί από τον Δήμο:
α) ακολουθεί την έκπτωση 44,04% που δόθηκε κατά το διαγωνισμό (δηλαδή δεν θα πληρωθούν 58 ευρώ+ΦΠΑ που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του έργου, αλλά 32,45 ευρώ+ΦΠΑ),
β) περιλαμβάνει εκτός από την αγορά του κυβόλιθου, τη μεταφορά του στον τόπο τοποθέτησης, την αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού για την εργασία τοποθέτησης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του εργατοτεχνικού προσωπικού, αλλά και την αγορά των επιπλέον υλικών για την τοποθέτηση (άμμος ποταμού, τσιμέντου, κτλ).
Συμπερασματικά, ο κυβόλιθος που επελέγη, βάσει και των παραπάνω στοιχείων, τα οποία δεν αντέχουν καμία αμφισβήτηση, πληροί όλες τις προβλεπόμενες από τη μελέτη προδιαγραφές, ταιριάζει απόλυτα με το χώρο, έχει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα-αντοχή ενώ τέλος, φέρει και όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Ο Δήμος Ναυπακτίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες του, καθημερινά επαγρυπνούν για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου, κάνοντας παρεμβάσεις όπου και εάν χρειαστεί.

Στην κρίση των δημοτών
Η παρούσα Διοίκηση του Δήμου καταβάλει από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε τα προβλήματα ή οι ελλείψεις που υπήρχαν (και ήταν πολλές και σοβαρές) να ξεπεραστούν.
Τέλος, παραδίδουμε στην κρίση των δημοτών εκείνους που διαχειρίστηκαν τις τύχες του έργου ως προς το σχεδιασμό του. Η έως σήμερα συμπεριφορά τους, δύο τινά μπορεί να σημαίνει: ή ότι δεν είχαν γνώση του τί έπρατταν και αποφάσιζαν ή ότι σήμερα, για τους λόγους που εκείνοι ξέρουν και όλοι οι άλλοι μπορούμε να φανταστούμε, σηκώνουν συνεχώς «σκόνη» για να δημιουργήσουν το «περιβάλλον» εντός του οποίου έμαθαν να πορεύονται αισθανόμενοι περισσότερο οικεία.
Δυστυχώς για τους ίδιους, δεν θα τους ακολουθήσουμε…

ΥΓ: Και επειδή άλλο η αντιπαράθεση με επιχειρήματα και άλλο η στρέβλωση της πραγματικότητας, ενημερώνουμε τους δημότες πως πολύ σύντομα θα γίνει μια ακόμα πιο εκτενής ενημέρωση, με στοιχεία, για το ρόλο και τις προτάσεις που κατέθεσαν σημαντικά πολιτικά πρόσωπα του Δήμου Ναυπακτίας σε καίρια σημεία της δρομολόγησης του έργου. Και τότε, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην ιστορία του τόπου μας…

Επικαιρότητα

Την Κυριακή 2/8 και την Δευτέρα 3/8 «Ιφιγένεια η Εν Ταύροις» του Ευριπίδη σε Αντίρριο και Ναύπακτο
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενίσχυσης της υδροδότησης Τ.Κ. Τρικόρφου - Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας
Ἔναρξη Κατασκηνώσεως Ἀρρένων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου
Ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας στο MEGA
Σύσκεψη της συντονιστικής ομάδας διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας της Π.Δ.Ε.
Ξεκινούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας «Ο δικός μου τόπος είναι ο πολιτισμός»
Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Ἀντίρριο
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Ναύπακτο (video)
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας στην ΕΡΤ για την καμπάνια τουριστικής προβολής της Ναυπακτίας (video))
Ναύπακτος: Ἀκάθιστος Ὕμνος γιά τήν Ἁγια-Σοφιά
Δήμος Ναυπακτίας - Προστατεύουμε τα πλατάνια από το μεταχρωματικό έλκος
Κυριακή τῶν Ἀποδήμων
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας: «Επιστροφή» στις δια ζώσης συνεδριάσεις
Ἀκάθιστος Ὕμνος γιά τήν Ἁγία-Σοφία
ΟΕΒΕΣΝΔ - Πορεία του έργου της ανάπλασης
Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο
Ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία στήν Ναύπακτο καί χειροτονία Πρεσβυτέρου
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 22-07-2020
Ἡ Ἁγία Σοφία καί οἱ Ὀθωμανοί
Κυριακή Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Νεκτάριο Πλατανίτη
Πανηγύρισε τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ναυπάκτου
Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας»
Δήμος Ναυπακτίας - Εργασίες αποκατάστασης των πινακίδων οδικής σήμανσης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας - ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς»
Πανήγυρη Ἁγίας Κυριακῆς Λεπτοκαρυᾶς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας
Στόχος ο Δήμος Ναυπακτίας να έχει την εικόνα που δικαιούται Τί προβλέπει ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας
Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης
Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου - Κατασκηνώσεις 2020
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην ενότητα με ομιλητή τον υπουργό υποδομών Κ. Καραμανλή
Η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στο 8ο Regional growth conference 2020
Συνάντηση Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη με τον υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσολα
Πανήγυρη Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Ναύπακτο – χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου
Δήμος Ναυπακτίας - Ξεκινούν άμεσα τρία σημαντικά έργα σε Μαμουλάδα, Λυγιά και Πούντο Στόχος η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ.Βασίλη Γκίζα πραγματοποίησε στην Ναύπακτο ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Θανάσης Μαυρομμάτης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212
Συνάντηση του Περιφερειάρχη με την Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη
Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για τις αναπλάσεις των πλατειών Τζαβελλαίων και Κεφαλοβρύσου
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Τό Κέντρο Ὑγείας Ναυπάκτου στήν Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς - Ἑορτή ἁγίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως
Π.Τσόπελας: «Η νέκρωση του φυλλώματος του πλατάνου δεν οφείλεται σε προσβολή του από μεταχρωματικό έλκος»
Θεία Λειτουργία γιά τούς διαγωνιζομένους στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης οι αναπλάσεις-αναδείξεις των πλατειών Τζαβελλαίων και Κεφαλοβρύσου
Δήμος Ναυπακτίας: Με δόσεις το ετήσιο τέλος κοινοχρήστων χώρων για το 2020 Σ.Παπαβασιλείου: «Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας»
Δήμος Ναυπακτίας - Συνέντευξη τύπου για τη σοβαρή ασθένεια των πλατάνων
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος
Δήμος Ναυπακτίας - Σύσκεψη στο Δημαρχείο για την ασθένεια των πλατάνων εν όψει της επίσκεψης του ειδικού κλιμακίου
Όλα έτοιμα στα δημοτικά σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας εν όψει της επαναλειτουργίας τους
Δήμος Ναυπακτίας - Το Seatrac θα τοποθετηθεί φέτος νωρίτερα στην παραλία Ψανής
Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν θεία Κοινωνία
Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος στό NafpaktiaNews-ΙΟΝΙΑΝ: «Ἀνθρώπινες σχέσεις καί Ἐκκλησία» (συνέντευξη-video)
Ανανέωση στόλου και εγκατάσταση συστήματος GPS με στόχο την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματικότερη οργάνωση
Ν. Φαρμάκης: «Πόντος, έν άστρον φωτεινόν… Για πάντα!»
Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο
Ναύπακτος: Ἡ πρώτη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μέ πιστούς, μετά ἀπό δύο μῆνες
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 19/5/2020
Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου - 17.000.000€ Ιδιωτικές επενδύσεις περιμένουν να ξεκινήσουν σε Ναύπακτο – Μεσολόγγι – Αστακό
Συγχαρητήρια Συνοδική Ἐπιστολή στόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱερόθεο
Παράλληλη λαϊκή αγορά από αυτό το Σάββατο στην Ναύπακτο
Ἱερατική Σύναξη Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου ἐν ὄψει τοῦ ἀνοίγματος τῶν Ἱ. Ναῶν γιά Μυστήρια
Ν. Φαρμάκης: «Βάζουμε τέλος στον αντιαναπτυξιακό κατακερματισμό έργων και τις ανισότητες. Το νέο τεχνικό πρόγραμμα είναι εμπροσθοβαρές και στοχεύει σε ανάπτυξη για όλους!»
Επιστολή Ν. Φαρμάκη σε Μ. Βορίδη για τα Σχέδια Βελτίωσης

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Κυκλοφόρησε το βιβλίο ''Στα δυτικά της Ρούμελης'' Ιστορία - Λαογραφία του Παντελή Σπ. Σπαρτινού
AHEPA CUP 2020 Beach Volleyball tournament
«Τα καλούδια της μάνας μου» - To νέο βιβλίο του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Πολιτιστικός σύλλογος Ανωχωριτών - Ενημέρωση σχετικά με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Δελτίο τύπου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος στη Δορβιτσά
"Ο εν Πάτραις Ναυπακτιακός Σύνδεσμος»: Από τους Αγ. Πάντες… στον Αγ. Χαράλαμπο
Ναυπακτιακός Σύνδεσμος Εν Πάτραις - "Ο Άγιος Χαράλαμπος" - Nαυπακτιακή Φωνή
Καταφύγιο Ναυπακτίας «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ»
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Αράχωβα Ορεινής Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - Ακύρωση συνεστίασης
Σύλλογος Τερψιθεατών - Αναβολή Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - Αναβολή του ετήσιου χορού
Ετήσιος χορός του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας
Το νέο Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ετήσιος χορός του Σύλλογου Δορβιτσωτών "Η Αναγέννηση"
Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Συνοπτική παρουσίαση του έργου του συλλόγου στη δεκαετία 2009-2019
Κοπή πίτας του Σωματείου Μουσικών "Ορφέας"
Ετήσιος χορός - κοπή πίτας του Συλλόγου Στρανωμιτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ετήσιος χορός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κυδωνιωτών Ναυπακτίας "Η Γούστιανη"
Αρχαιότητες στην πόλη της Ναυπάκτου
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Αναβολή ετήσιου χορού
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Εθελοντική Αιμοδοσία
Κοπή πίτας του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Περκιωτών Ναυπακτίας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Ο Δήμος Ναυπακτίας δημιουργεί Επιτροπή Προσβασιμότητας μετά από αίτημα του Συλλόγου "ΑΛΚΥΟΝΗ"
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Κοπή πίτας
Ο Σύλλογος Στρανωμιτών Ναυπακτίας " Ο Άγιος Νικόλαος" στην εκδήλωση της ΠΑΝ.ΣΥ.
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα τῶν Ναυπακτίων Πατρῶν
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Βελβινιωτών "Η Αγία Τριάδα" - Κοπή πίτας
Ναύπακτος: Ιστορική αναδρομή του Λεπάντο
Συλλόγος Ελευθέριανιτών Ναυπακτίας "Η Αγία Παρασκευή" - Κοπή πίτας
Σύλλογος Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Εορταστικό Αντάμωμα
Η ΑΛΚΥΟΝΗ διεκδικεί, ο Δήμαρχος δεσμεύεται
Νεοχώρι Ναυπακτίας - Γιορτή Βραστού 2019
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρούζας "Ο Άγιος Αθανάσιος" - Βιβλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου του Λάκη Καλαβρουζιώτη
Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ.) - Όργανα της Εταιρείας
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρούζας "Ο Άγιος Αθανάσιος" - Ανάβαση Κλόκοβας
Σύλλογος Καστανιωτών Ναυπακτίας "Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος" - Έκδοση ημερολογίου 2020
Β΄ Πανναυπακτιακό Αναπτυξιακό Συνέδριο - Πρόγραμμα Συνεδρίου
Nέο Δ.Σ στό Σύλλογο Γυναικών Αγίου Δημητρίου
Εκδήλωση στη Μανδρινή Ναυπακτίας
14ο Αντάμωμα Απανταχού Ποδιωτών
Σύλλογος Κρυονεριτών “Ο Άγιος Γεώργιος”- Γιορτή «Γιορτή μελιού & καρυδιού»-μουσικοχορευτική βραδιά μΣύλλογος Κρυονεριτών “Ο Άγιος Γεώργιος”: Γιορτή Μελιού & Καρυδιού
Πολιτιστικός Σύλλογος Ριγανιωτών - Γιορτή της νεολαίας 2018
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην Κλεπά
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Αχλαδόκαστρο
Αντάμωμα των Απανταχού Καστανιωτών
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στράνωμας - Αντάμωμα στο Καρέλι
Σύλλογος Απανταχού Φαμηλιωτών - Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2018
Το ετήσιο καλοκαιρινό αντάμωμα στον Πέρκο
Καλοκαιρινή συνάντηση της Αδελφότητας Ναυπακτίων "Ο Έπαχτος"
Σύλλογος Κεντρικής - Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων
Σύλλογος των Απανταχού Πλατανιτιωτών - Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων
Σύλλογος Ποκιστιάνων - Αντάμωμα 2018
Πρόγραμμα εκδηλώσεων των Συλλόγων του Πλατάνου
Ετήσιο Αντάμωμα του Συλλόγου Απανταχού Παλαιοπυργιωτών
Σύλλογος Χομοριτών Ναυπακτίας - Εκδήλωση ονοματοδοσίας της πλατείας του χωριού / Αντάμωμα
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδήλωση Μνήμης, Αναγνώρισης και Τιμής