Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. μεταφέρεται σε νέα γραφεία 430τ.μ. (νεόκτιση οικοδομή), από την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009.

Η νέα μας διεύθυνση έχει ως ακολούθως:
Εθνική Οδός Αντιρρίου - Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού)

Τ.Κ. 30300

Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου / Πλατανίτης Αντιρρίου

Τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας μας (τηλέφωνο, fax, e-mail) παραμένουν ως έχουν.

Τηλ: 26340 29926, 26340 38110
Fax: 26340 38552
, 26340 29927