Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι από την Δευτέρα (16/3) ξεκινάει η εξ΄ αποστάσεως απασχόληση του προσωπικού, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού. Στην παρούσα φάση, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες προσαρμογές για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας (αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών, εκπαίδευση προσωπικού κ.α.).

Το κοινό θα εξυπηρετείται κυρίως μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, χρησιμοποιώντας τους τηλεφωνικούς αριθμούς (σταθερά τηλέφωνα) και τους ηλεκτρονικούς ταχυδρομικούς λογαριασμούς, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η εξυπηρέτηση στα γραφεία της εταιρείας θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και σε περίπτωση υψηλής αναγκαιότητας.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως, με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ