"Δήμος ορεινής Ναυπακτίας" του Γ. Κωστόπουλου

Εκτύπωση
Από γεωγραφικής άποψης ο Δήμος ορεινής Ναυπακτίας δεν είναι εφικτός για τρεις λόγους: πρώτον όπως ανέφερε ο κ. Χαραλαμπόπουλος δεν υπάρχει το κατάλληλο οδικό δίκτυο να ενώσει την ορεινή Ναυπακτία σε μία λειτουργική οντότητα, δεύτερον δεν υπάρχει ελπίδα να συμφωνήσει το ένα από τα δύο κεφαλοχώρια Πλάτανος υπέρ της Άνω Χώρας ή το αντίθετο η Άνω Χώρα υπέρ του Πλατάνου και τρίτον δεν έχει απομείνει στην περιοχή το κατάλληλο προσωπικό δυναμικό να επανδρώσει ένα δήμο σύγχρονο που θα βλέπει πέραν των πλακόστρωτων σοκακιών που μέχρι τώρα έφεραν εις πέρας λίαν επιτυχώς οι υπάρχοντες ορεινοί Δήμοι.
Αυτό έχω κουρασθεί να το αναφέρω διότι και οι δύο αυτοί υπάρχοντες Δήμοι είχαν συμφωνήσει αρχικά να γίνουν σταθμοί συγκέντρωσης απορριμμάτων σε οροσειρές που θα έβλαπτε των υδροφόρο ορίζοντα ορισμένων χωριών. Αυτό ήταν μέγα λάθος των τότε διοικούντων και εάν δεν είχαν επέμβει οι Απόδημοι εξωτερικού των χωριών αυτών και της Αθήνας θα είχαμε στην ορεινή Ναυπακτία δύο χωματερές ,ενώ δεν χρειαζόντουσαν διότι από οικονομικής πλευράς θα ήταν ασύμφορες και Τελικά οι χωματερές αυτές θα είχαν βρομήσει τις όμορφες περιοχές της Ορεινής αυτής Περιοχής. Όλα τα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας έχουν σοβαρό πρόβλημα καθαρότητας πόσιμου ύδατος το οποίο κανένα συμβούλιο δεν είχε την διορατικότητα να αγγίξει και να ερευνήσει. Με άλλα λόγια σχεδόν όλα τα σπίτια των χωριών αυτών έχουν βόθρους για τα λύματα τους και όπως είναι γνωστό ο κάθε βόθρος μολύνει την περιοχή σε μια ακτίνα 100 μέτρων. Κατανοείτε λοιπόν ότι όλοι οι βόθροι ειδικά το καλοκαίρι που είναι δραστηριοποιημένοι πόσο μολύνουν τις πηγές του πόσιμου ύδατος που ευρίσκονται στην ακτίνα τους.. Φυσικά και τα νεκροταφεία έχουν κάποια δευτερεύουσα επίδραση διότι ευτυχώς ευρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από το κάθε χωριό. Αυτά όπως έχει αποδειχθεί οι απομείναντες κάτοικοι στα χωριά δεν τα σκέπτονται και ούτε καν τα θεωρούν σοβαρά.
Ένα άλλο θέμα είναι η τουριστική προαγωγή των χωριών της ορεινής Ναυπακτίας και εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων πηγών όπως καταγωγή σημαντικών ιστορικών προσώπων των χωριών αυτών, εκμετάλλευση φαραγγιών και άλλων μοναδικών τοπίων και διαφήμιση τους ώστε να προσελκύσουν τουρισμό. Μόνο ανοιχτά μυαλά που δυστυχώς βρίσκονται στις πόλεις λόγω καταλλήλου εκπαίδευσης και εμπειριών τέτοια θέματα δύνανται να οραματισθούν και να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα σας αναφέρω ότι στη Λιμνίστα που τυχαίνει να είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου έχουν την καταγωγή τους Ο συγγραφέας Καρκαβίτσας κα ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος που δεν το γνωρίζουν ούτε οι μόνιμοι κάτοικοι. Τα δε σπίτια που γεννήθηκαν δεν έχουν εντοπισθεί και σημανθεί. Επίσης η πρωτεύουσα της Αποδοτίας Αιγίτιο ευρίσκεται κάτω από το ίδιο χωριό.
Οι πολύτιμες αυτές πληροφορίες δεν περιέχονται στους τουριστικούς χάρτες και φυλλάδια.
Είμαι σίγουρος ότι παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν σε όλα τα χωριά μας, αλλά επιμελώς αγνοούνται. Η Μακριά Ράχη την οποία μπορεί κάθε επισκέπτης να επισκεφτεί διότι περνάει κατά μήκος της ένας πολύ καλός δρόμος που πρόσφατα έχει τελειοποιηθεί, είναι ένας παράδεισος από απόψεως θέας με μεγάλη ιστορία και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι καινούργιοι διοικούντες στον νέο ήδη Δήμο Ναυπάκτου θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν τα ανωτέρω και άλλα πολλά που πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να καταστήσουν την ορεινή Ναυπακτία αξίου λόγου να την επισκεφτούν οι Τουρίστες γιατί είναι μια μικρή Ελβετία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Από τη Λιμνίστα κάτοικος
Ηλιούπολης, Αττικής

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010 07:56 )