"Νέα εποχή για την Αυτοδιοίκηση και τη Ναυπακτία" του Ι. Τσώτα

Εκτύπωση

Η ψήφιση του νομοσχεδίου «Καλλικράτης» σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Αυτοδιοίκηση της χώρας και γεννά αναμφίβολα μεγάλες προσδοκίες στους πολίτες που ταλανίζονται από τις δυσλειτουργίες και τις ανεπάρκειες της δημόσιας διοίκησης.

Η διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, ένα εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο, μπαίνει σε εφαρμογή σε μια περίοδο αναμφισβήτητα δύσκολη και κρίσιμη. Η οικονομική κρίση επιφέρει τη λήψη δυσβάστακτων μέτρων για την πλειονότητα της κοινωνίας και προκαλεί δραματική συρρίκνωση των οικονομικών πόρων σε όλους τους τομείς.
Οι νέοι δήμοι δεν θα έρθουν αντιμέτωποι μόνο με σημαντικά προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αλλά κυρίως με το πρόβλημα των περιορισμένων οικονομικών πόρων.
Το στοίχημα και η πρόκληση της νέας πλέον εποχής για την αυτοδιοίκηση είναι μεγάλο όχι μόνο για όσους θα εμπλακούν και θα ζητήσουν την εκλογή τους αλλά και για τους πολίτες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση με μεγάλη υπευθυνότητα, προκειμένου να μπουν οι βάσεις για μια αποτελεσματική διοίκηση.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή την πραγματικά δύσκολη περίοδο, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς λόγω της εγγύτητας με τον πολίτη οφείλει να είναι ευέλικτη και αποτελεσματική, να εξυπηρετεί τον πολίτη, να επιλύει τα προβλήματα της καθημερινότητας και να δημιουργεί προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης των δημοτών. Πρακτικά αυτό σημαίνει οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία όλων των υπηρεσιών και δημιουργία κατάλληλων υποδομών.
Η αποτελεσματική διοίκηση δεν επιτυγχάνεται με ευχολόγια, υποσχέσεις και λόγια. Προϋποθέτει οργάνωση, σχεδιασμό, μέθοδο, ορθολογική και χρηστή διαχείριση και αξιοποίηση καταρτισμένων στελεχών προκειμένου να λειτουργούν ουσιαστικά και προς όφελος των πολιτών όλες οι υπηρεσίες.
Αυτά τα θεμέλια προσδοκούμε να μπουν στο Δήμο Ναυπακτίας, ένα δήμο με μεγάλη έκταση και με μεγάλες προοπτικές που μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, αν από την αρχή υπάρξει σωστός προγραμματισμός, σχεδιασμός, οργάνωση και διατεθούν από την Πολιτεία οι ανάλογοι οικονομικοί πόροι. Αν δεν συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις το εγχείρημα δεν θα αποτύχει απλά, θα είναι ολέθριο για την πορεία της περιοχής μας.
Το βάρος θα πέσει στους αιρετούς εκπροσώπους μας και κυρίως στους δημοτικούς συμβούλους, που σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται να είναι 27 (16 από τη Ναύπακτο, 2 από το Αντίρριο, 2 από την Αποδοτία, 2 από τον Πλάτανο, 2 από την Πυλήνη και 3 από τη Χάλκεια). Σε επίπεδο χωριών η εκπροσώπηση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Όσα χωριά έχουν πληθυσμό κάτω από 300 κατοίκους θα έχουν ένα εκπρόσωπο. Τα χωριά με πληθυσμό πάνω από 300 κατοίκους και μέχρι 10.000 θα έχουν τριμελές συμβούλιο με πρόεδρο. Στον νέο Δήμο προβλέπονται 19 τριμελή συμβούλια ( 3 στο δήμο Αντιρρίου, 2 στο Δήμο Αποδοτίας, 8 στο Δήμο Ναυπάκτου, 2 στο Δήμο Πλατάνου, 1 στο Δήμο Πυλήνης, και 3 στο Δήμο Χάλκειας).
Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Ναυπακτίας έχουν το δικό τους ιδιαίτερο ρόλο και πρέπει να γίνουν προσπάθειες απ' όλους ώστε να αναβαθμισθεί η παρουσία τους στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας.

Ας μην ξεχνάμε ότι την ευθύνη την έχουμε όλοι εμείς. Η δική μας ενεργή και κυρίως υπεύθυνη συμμετοχή θα αποτελέσει τη βάση της σωστής λειτουργίας του νέου Δήμου Ναυπακτίας. Κάθε πολίτης χωριστά και κάθε φορέας οφείλει να συμβάλει στην επιτυχία του δύσκολου αυτού εγχειρήματος. Η ευθύνη είναι συλλογική.


Γιάννης Τσώτας
Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ν.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010 17:41 )