"Αποδοτία - Οφιονεία" του Γ. Κωστόπουλου

Εκτύπωση
Πολύ κατατοπιστική η περιγραφή της Σπυριδούλας Πια για την Αποδοτία ή αρχαία Οφιονεία ειδικά για εμάς που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην περιοχή αυτή.

Η ιστορική διαδρομή της Οφιονείας - Αποδοτίας την οποία έκανε η Σπυριδούλα ήταν πολύ πετυχημένη με κάποιες όμως παραλείψεις.
Τα συγχαρητήρια δικαιωματικά ανήκουν στη Σπυριδούλα και σε όλους τους άλλους όπως ο κ. Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος Δαβανέλος,Καλιαμβάκος ,Κοτίνης ,Κωτσόπουλος και άλλοι που ασχολήθηκαν με την ιστορία της περιοχής.
Παρατήρησα λοιπόν ότι η κα Πια δεν κάνει καμία αναφορά στο Αιγίτιο την σημαντική αυτή πόλη της αρχαιότητας στην περιοχή μας που θεωρείται η αρχαία πρωτεύουσα της Οφιονείας-Αποδοτίας.
Γράφει ο Καλλιαμβάκος (1):
«Πλησίον του χωριού Λιμνίστα σώζονται λείψανα ερειπίων αρχαίας πόλεως, επομένως καθ' ημάς, ουδόλως απίθανο, εάν λάβει τις υπ' όψιν και την ανωτέρω περιγραφήν, ότι το Αιγίτιον έκειτο ουχί εν η θέση εκτίσθη μετέπειτα η Βετολίστα, ως παραδόξως πιστεύει συγγραφεύς τις ( Ελλ. Χωρογρ. Νουχάκη), αλλ' εν τω πλησίον της Λιμνίστης ως ερρήθη χώρω»
Γράφει ο Κοτίνης (2).
«Παρά την Λιμνίσταν και εν παρακείμενη τω Μόρνω ποταμώ κοιλάδι ανευρέθησαν αρχαιότατοι τάφοι, εξ' ων εικάζεται ότι εκεί ην εκτισμένον το αρχαίον Αιγίτιον, η πρωτεύουσα της αρχαίας Αποδοτίας».
« Η δε Αποδοτία έκειτο μεταξύ Οζολαίων Λοκρών προς Ν και Α. Οφιονέων προς Β. και της Πλευρώνοας προς Δ. με πόλεις την Ποτιδάνειαν, Κροκύλιον, Τείχιον και πρωτεύουσαν το Αιγίτιον, κείμενον εις υψηλόν λόφον και απέχον της θάλάσσης ογδοήκοντα στάδια.
Ο Ν Τριψιάνος (4) θεωρεί ότι το Αιγίτιο βρίσκεται στην περιοχή Ν. της Τερψιθέας κοντά στο χωριό Λιμνίτσα.
Για τις αρχαιότητες της Λιμνίτσας ο Κωτσόπουλος (3) είναι περισσότερο αναλυτικός. Γράφει:
«Αρχαία. Εις απόστασιν 15' της ώρας προς ΝΑ υπάρχει η θέσις Καμπος, ομαλή, όπου λέγεται ότι υπήρχε αρχαία πόλις, και ευρέθησαν αρχαία κύπελλα, νομίσματα, κέραμοι και κεράμινοι πίθοι. Ευρίσκονται μάρμαρα με κατεστραμμένας επιγραφάς».
Βέβαια η ζωή συνεχίστηκε τα βυζαντινά χρόνια και τα δίσεκτα χρόναι της σκλαβιάς. Τα ερείπια ναών και οικιών είναι τα σημάδια από τα χρόνια εκείνα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Επίσης με βρίσκει άκρως αντίθετο η αξιολόγηση πολιτικών προσώπων που η κα Πια έκανε αναφορικά με τον τέως Δήμαρχο του Δήμου Αποδοτίας και τον νυν Νομάρχη του Νομού μας. Η αξιολόγηση την οποία έκανε θα μπορούσε να είναι θέμα κάποιας άλλης εργασίας. Φυσικά ο κος Δήμαρχος άφησε πίσω ένα πολύ καλό έργο όπως το ανέφερε η κα Πια , αλλά αυτό δεν ήταν η πλήρης αλήθεια. Για παράδειγμα τα αρνητικά θέματα της δημαρχίας του ήταν ότι ανέθεσε τα θέματα υγείας της Λιμνίτσας σε ένα υδραυλικό να τα λύσει (τα θέματα υγείας της Λιμνίτσας υπάρχουν σε όλα τα χωριά του Δήμου μας τα οποία δεν άγγιξε καν) και επίσης είχε συμφωνήσει να γίνει ΣΜΑ (Συγκέντρωση απορριμμάτων) του Δήμου στην Μακριά Ράχη που τελικά θα μετατρεπόταν σε χωματερή με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τα παρακείμενα χωριά και την ανεπανόρθωτη ζημιά του υδροφόρου ορίζοντα αυτών,που τελικά απετράπη χάριν των προσπαθειών του συλλόγου Ασπριωτών Αττικής και εμού προσωπικά. Το ίδιο ισχύει και για τον νυν Νομάρχη. Βλέπε το άρθρο στην Ναυπακτιακή ,Ελέυθερο Βήμα με τον τίτλο ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΙΑ ΡΑΧΗ. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν αξιολογούμε τους πολιτικούς της χώρας μας ειδικά αυτόν τον καιρό και να το μπερδεύουμε με ιστορικά στοιχεία της περιοχής μας.

Γεώργιος Κωστόπουλος
Οικονομολόγος
Από τη Λιμνίτσα,Αποδοτίας

1. Ι Δ. Καλαμβάκος:Ιστορία της Ιεράς Μονής Κοζίτσας, α' έκδοση 1902, β'
2. Ιωάννης Ν. Κοτίνης: Ιστορία Ναυπάκτου και Επαρχίας, 1905, σ. 87
3: Σωτήριος Κωτσόπουλος: Η Ναυπακτία, 1924, σ. 111
4. Ν. Τριψιάνος: «Αιγίτιον, μια άγνωστη πόλη της αρχαίας Αιτωλίας», Ναυ-
πακτιακά 1 (1983), σ. 109.


Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010 20:30 )