Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή 7 Οκτωβρίου

Εκτύπωση

30.3.2011

Συνεδριάζει την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου ύδατος
2. Παραχώρηση χρήσης εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας ύδατος του Δήμου Ναυπακτίας Δ. Ε. Αποδοτίας στην ΔΕΥΑΝ.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012
4. Εγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ».
5. Ενσωμάτωση των διατηρούμενων θέσεων στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
6. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας με την εξασφάλιση εισόδου καταστήματος κ. Ζησιμόπουλου Κυριάκου επί της οδού Θ. Νόβα.
7. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΣΗ Β΄ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 2ου ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» και ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας με την διαχειριστική αρχή για το ανωτέρω έργο.
8. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης» του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παντελής Πατούχας

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 08:04 )