Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Εκτύπωση
new_ds
Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 77 του Ν.3852/2010)- Επαναληπτική διαδικασία. (Εισηγητής κ.Δήμαρχος).
2. Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για την συζήτηση του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου».
3. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 65.736,48 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
5. Εγκριση διενέργειας προμηθειών. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
6. Ανάθεση και σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
8. Απόδοση μισθωμάτων στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
9. Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο. - Καστανιάς (Α' Φάση)» του αναδόχου Κωνσταντίνου Τζίκερα.»(Εισηγ.κ.Καρακώστας).
10. Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Άγιος Δημήτριος, Περδικόβρυση, Κλεπά, Αράχωβα, Νεοχώρι)»του αναδόχου Δημητρίου Ζησιμόπουλου..(Εισηγ.κ.Καρακώστας)
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου».(Εισηγ.κ.Καρακώστας)
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Μειωτικού & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του Έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πυλήνης (Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γάβρος)» (Εισηγ.κ.Καρακώστας)
13. Παράταση εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»(Εισηγ.κ.Καρακώστας).
14. Αντικατάσταση δύο φωτιστικών στην Τ.Κ.Αχλαδόκαστρου. (Εισηγ.κ.Κοτσανάς)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σιαμαντάς Γεώργιος

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 12:21 )