Προκήρυξη ΟΠΑΑΧ

Εκτύπωση
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκήρυξε τις δράσεις ιδιωτικών επενδύσεων του ΟΠΑΑΧ και συγκεκριμένα τα ΜΕΤΡΑ:

 

Στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ συμμετέχουν οι ακόλουθες περιοχές των Δήμων - μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής:

 

Οι περιοχές των Δήμων - μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ, συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader", εκτός των Τ.Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Ναυπάκτου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Leader Αλιείας της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ: 15η Οκτωβρίου 2010

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία συμβουλευτείται το επισυναπτόμενο υλικό και επικοινωνήστε με την Αιτωλική Αναπτυξιακή στο τηλέφωνο 2634029926 (αρμόδιο πρόσωπο: Βλαχογιάννης Αδάμ).


Σχετικά αρχεία

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010 13:02 )