Home Nεα Δημοτικά Νέα

Ναυπακτιακή - Δημοτικά Νέα

Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

E-mail Εκτύπωση PDF

new_ds

Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015 18:51 ) Περισσοτερα...
 

Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

E-mail Εκτύπωση PDF
new_ds
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικαιροποίηση της αρ.520/2012 απόφασης Δ.Σ. περί «Παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία παραρτήματος του ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ. στο Δήμο Ναυπακτίας».(εισηγητής κ. Ράπτης)
2. Εγκριση εγγραφών νηπίων - βρεφών στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (Εισηγ. κ. Σιαμαντάς)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε πλατεία Κοσμά Αιτωλού".(εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ"". (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Ανάπλαση - Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση πλατειών Φαρμάκη - Πια - Κεφαλοβρύσου - Τζαβελλαίων - Ησιόδου και Οξύλου". (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός - μειωτικός) του έργου: "Συντήρηση-ανακαίνιση Δημαρχείου και παραδοσιακών κτιρίων του Δήμου". (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Αποδοχή δωρεάς μελετών για το έργο ¨Αποκατάσταση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ελατόβρυσης και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Καθορισμός μελών βάση του άρθρου 5 και 6 της προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης» υποέργου «Ανάπλαση Δραγατσούλας Τ.Κ Σίμου» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή ΟΤΑ Δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή του στο πρόγραμμα ΄΄Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013΄΄ - δίκτυο ΄΄ ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΄΄ και τροποποίηση της αρ. 389/2012 ΑΔΣ. ( εισηγητής κ. Δήμαρχος)
11. Λήψη απόφασης για την εκποίηση κινητών αντικειμένων και για τον καθορισμό των μελών της επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση αντικειμένων. (Εισηγ. κ. Κοτσανάς)
12. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισηγητής κ. Σύψας)
13. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου "Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ.Δ.Ε. Πλατάνου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα προσβασιμότητας για Α.Μ.Ε.Α.». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πυλήνης (Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γάβρος)». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
17. 3η Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
19. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους δικαιούχους αιρετούς του Δήμου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
20. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημ. Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία ( άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06). (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
21. Προπληρωμή δαπανών του έργου «Διατήρηση & ανάδειξη πολιτιστικής εκδήλωσης Γιορτή Καστάνου Άνω Χώρας» - προμήθεια εξοπλισμού & οπτικοακουστικών μέσων. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
22. Προπληρωμή δαπανών του έργου «Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας» - 4ος λογαριασμός- του προγράμματος leader. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
23. Έγκριση προϋπολογισμού 2015 κληροδοτήματος Δ. Πλούμη. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
24. Έγκριση προϋπολογισμού 2015 κληροδοτήματος Λεων. και Πολυξένης Τσώνη. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
25. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ναυπακτίας για την υπογραφή αίτησης προς την Τράπεζα Ελλάδος, για την έκδοση βεβαίωσης εκποίησης των μετοχών που προήλθαν από την Κληρονομιά Γραββάνη Νικολάου του Σπυρίδωνος. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
26. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
27. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
28. Παράταση μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή Γριμπόβου μέχρι νέας μισθώσεως χώρου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
29. Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων στην περιοχή Γριμπόβου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
30. Αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Χώμορης. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σιαμαντάς Γεώργιος
Φωτό: www.nafpaktianews.gr
Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 18:26 )
 

Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 22 Ιουλίου

E-mail Εκτύπωση PDF
dim_sym
Συνεδριάζει την Παρασκευή 22 Αυγούσου 2014 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκφραση ευχαριστιών προς τους εθελοντές και δωρητές για την λειτουργία των κοινωνικών και άλλων δομών του Δήμου. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
2. Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
3. Συζήτηση για τα προβλήματα που προέκυψαν από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α.-διαμαρτυρία για τις υπέρογκες χρεώσεις -απόφαση με προτάσεις για την άρση αδικιών. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 52.668,18 ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2014. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
6. Προπληρωμή δαπανών του έργου «Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας»-3ος λογαριασμός- του προγράμματος leader. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
7. Εγκριση απασχόλησης τριών μαθητών-τριών από τις σχολές μαθητείας μαγείρων ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ για την σχολική περίοδο 2014-2015. (Εισηγητής κ. Καρκατσούλης).
8. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Ανακαίνιση Δημοτικού ιατρείου Γαλατά» προϋπολογισμού 8.943,09 (χωρίς Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
9. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Αποδοτίας (πλην Κρυονερίων)» προϋπολογισμού 24.188,54 (χωρίς Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
10. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου» του αναδόχου Δημητρίου Αναγνωστόπουλου. (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
11. Πρώτη (1η ) παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου (πλην Κρυονερίων) του αναδόχου Σκαλιώτη Θεοδώρου. (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
12. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Άγιος Δημήτριος, Περδικόβρυση, Κλεπά, Αράχωβα, Νεοχώρι)» του αναδόχου Δημητρίου Ζησιμόπουλου. (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Άγιος Δημήτριος, Περδικόβρυση, Κλεπά, Αράχωβα, Νεοχώρι)» (Εισηγήτρια κ. Ζιαμπάρα).
14. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο κάτοικο του Δήμου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
15. Οικονομική ενίσχυση αθλητικού συλλόγου Α.Ο. Ατρόμητος Αντιρρίου. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
16. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 287/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για οικονομική ενίσχυση αθλητικού συλλόγου Γαβρολίμνης Χάλκειας «ο Προμηθέας». (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
17. Επιχορήγηση συλλόγου Δρομέων Ναυπάκτου «Lepanto Runners» για την διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων στις 21-9-2014 στην περιοχή Ευήνου. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
18. Προμήθεια λιπαντικών. (Εισηγητής κ. Σταυρόπουλος).
19. Βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητής κ. Καρκατσούλης).
20. Παραχώρηση δημοτικών βοσκοτόπων σε ετεροδημότες και δημότες. (Εισηγητής κ. Καρκατσούλης).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σικώλας Χρήστος
Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 09:51 )
 

Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου

E-mail Εκτύπωση PDF

dim_sym

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18.30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσοτερα...
 

Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

E-mail Εκτύπωση PDF
dim_sym
Συνεδριάζει την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2013. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
3. Καθορισμός τιμών ζώνης ακινήτων (κτισμάτων) για τον υπολογισμό του τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
4. Καθορισμός τιμών ζώνης ακινήτων (οικοπέδων) για τον υπολογισμό του τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου και έγκριση τευχών δημοπράτησης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (υποέργο 1)».(Εισηγ.κ. Τσέλιος).
6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
7. Ορισμός υπαλλήλου ως μέλους στην επιτροπή για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ»,συγκρότηση της επιτροπής και ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή του. (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
8. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση 1ου Σταδίου - Φάση Β' του έργου ΧΥΤΑ Ναυπάκτου - Κατασκευή Κυττάρου 2ης Χρονικής περιόδου». (Εισηγ.κ. Τσέλιος).
9. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία και Τεχνικά». (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
10. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (Παράκαμψη Δ.Δ. Βλαχομάνδρας) αναδόχου Κοινοπραξίας Φούντζηλας Βασίλειος - Φούντας Νικόλαος». (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
11. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στην Τ.Κ. Αχλαδόκαστρου της Δ.Ε. Πλατάνου-έγκριση δαπάνης. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
12. Αίτηση της κ. Δημητροπούλου Γεωργίας για την έναρξη ή όχι της διαδικασίας απαλλοτρίωση τμήματος ιδιοκτησίας. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
13. Αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Προβολή & Προώθηση Πλεονεκτημάτων της περιοχής Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»», του Δήμου Ναυπακτίας, του Μέτρου 41, του άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 179329. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας στην ημερίδα που διοργανώνει η 22η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Ναύπακτο και έγκριση δαπάνης. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
15. Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής που υλοποιείται από το Δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
16. Κλείσιμο λογαριασμού του πρώην Δήμου Πυλλήνης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο». (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
18. Διαγραφή χρεών του κ. Τσιλιγιάννη Αθανάσιου από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
19. Διαγραφή χρεών του κ. Μετάνοια Γρηγόρη από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
20. Καθορισμός ανώτατου αριθμού επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
21. Παροχή γνώμης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄& Β΄. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
22. Παροχή γνώμης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου τύπου Β εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος και για το έτος 2014. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
23. Έγκριση επιλογής νηπίων - βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
24. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ναυπακτίας 3η έκδοση (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ). (Εισηγ. κ. Τσέλιος).
25. Εισήγηση για βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής ύστερα από υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων χρήσης βοσκοτόπων και επιβολή του αναλογούντος προστίμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
26. Καθαρισμός χώρου εμποροπανήγυρης. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
27. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου-έγκριση δαπανών. (Εισηγ. κ. Zιαμπάρα).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σικώλας Χρήστος
Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 16:44 )
 
Σελίδα 5 από 27

Σήμερα

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους


Πρόσφατα Νέα